ADAD Pomoc Techniczna
Aktualizacja 20.11 - poprawiona

Ukazała się kolejna aktualizacja programu PUZZLE/TaxPro do wersji 20.11.Abonenci mogą ją pobrać za pomocą mechanizmu „Powiadomień o aktualizacjach”, albo jak dotychczas po zalogowaniu na Konto klienta.
Pozostałych użytkowników zachęcamy do zakupu aktualizacji z abonamentem.

Zmiany w wersji 20.11

JPK_V7

Od rozliczenia za październik 2020 roku obowiązuje JPK_V7, który ma zastosowanie, zamiast JPK_VAT, tylko do rozliczeń podatku dokonywanych dotychczas w formie deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Nie dotyczy natomiast pozostałych deklaracji podatkowych, do których będą mieć zastosowanie dotychczasowe przepisy (np. VAT-12, VAT-8, VAT-9M).

JPK_V7 składa się z części ewidencyjnej i deklaracyjnej. Ma dwa warianty:

 • JPK_V7M – dla podatników, którzy są zobowiązani do składania części ewidencyjnej oraz deklaracyjnej miesięcznie;
 • JPK_V7K – dla podatników, którzy są zobowiązani do składania części ewidencyjnej miesięcznie, zaś deklaracyjnej kwartalnie.

W składanych korektach wypełnia się wyłącznie części (odpowiednio deklarację lub ewidencję), które podlegają korekcie ( zmieniły się). W efekcie, aby stwierdzić jakie dane zostały złożone, może być konieczne sięgnięcie do większej liczby JPK_V7 za dany okres, niż tylko do ostatnio złożonego. Tak właśnie działa teraz podgląd JPK_V7 zapisanego w rejestrze deklaracji. Przypomina on bardziej podgląd VAT-7 niż JPK_VAT w tym sensie, że na czerwono zaznaczone są pozycje (również w części ewidencyjnej), które są nieaktualne. Nieaktualne pozycje można zaktualizować poleceniem „Aktualizuj” dostępnym w menu deklaracji w nagłówku okna JPK_V7. Po takiej aktualizacji lub wpisaniu zmienionych danych w części deklaracyjnej, JPK_V7 można złożyć lub zarejestrować jako korektę (poleceniem ww. menu). Jest to jedyny możliwy sposób utworzenia korekty.

Dla zwiększenia czytelności w oknie JPK_V7 sprzedaż i zakupy prezentowane są na osobnych stronach. Zawartości tych stron składają się jednak na jedną, wspólną część ewidencyjną JPK_V7. Innymi słowy: jeśli złożona zostanie korekta dotycząca tylko zmian w sprzedaży, to korekta ta i tak będzie zawierać wszystkie zakupy. Analogicznie dla korekty zakupów - część ewidencyjna JPK_V7 będzie zawierała też całą sprzedaż.

W JPK_V7 pojawiły się elementy, które nie występowały w JPK_VAT:

 • Oznaczenia typów dokumentów sprzedaży i zakupów. Z oznaczeń typów dokumentów sprzedaży największe znaczenie dla tworzenia JPK_V7 ma oznaczenie "FP" (faktura do paragonu). Powoduje ono, iż dokumenty nim oznaczone nie będą zwiększać wartości sprzedaży i podatku należnego za dany okres.
 • Oznaczenia grupy towarów i usług (GTU).
 • Oznaczenia procedur transakcji sprzedaży i zakupów.
 • W dokumentach sprzedaży VAT marża podana jest całkowita wartość (brutto), którą ma zapłacić nabywca z tytułu dokonanej na jego rzecz dostawy towarów lub świadczonej usługi opodatkowanych na zasadach marży.
 • W dokumentach zakupów podana jest kwota nabycia związana ze sprzedażą VAT marża. Dodanie tej informacji do JPK_V7 pociąga za sobą konieczność rejestracji zakupów nie podlegających VAT przez rejestr VAT ze stawką „nie podlega”.

W części deklaracyjnej został zlikwidowany załącznik VAT-ZD, dlatego do części ewidencyjnej dodano możliwość oznaczania dokumentów sprzedaży jako korekt, o których mowa w art. 89a ust. 1 i 4 ustawy. Dokumenty tych korekt należy rejestrować przez raport korekt wierzytelności „złych długów”.

Uwaga: kolejność pozycji w ewidencji zakupów utworzonej wersją Programu opartą na bazie PostgreSQL może być inna niż utworzonej Programem na MS Access, choć będą to takie same pozycje. W efekcie dokumenty JPK_V7 utworzone wersją na MS Access mogą być (po wyeksportowaniu i zaimportowaniu bazy) traktowane jako nieaktualne przez Program na PostgreSQL, i vice versa.

Inne ulepszenia i zmiany

 • (wer. 20.11.03) Poprawione nieprawidłowe wyświetlanie w oknie JPK_V7 jako korekta.
 • (wer. 20.11.03) Poprawione nieprawidłowe oznaczenie terminu zwrotu na wydrukach JPK_V7.
 • (wer. 20.11.03) Zniesiono ograniczenie na jednoczesne oznaczenie dokumentów jako SW i WDT.
 • (wer. 20.11.03) Wyłączono komunikat ostrzegający przed nieoznaczeniem dokumentów IMP jako art. 33a.

DATA PUBLIKACJI: 2020-11-16 » Pozostałe aktualności
Pliki do pobrania
Kategorie
»Na górę »Strona główna
infolinia 801 000 321
Kontakt
Adad Systems
ul. Morgowa 4
91-223 Łódź
tel. 42 61 15 800
Proponujemy również
© ADAD : Księga podatkowa : Podatki VAT, PIT : Deklaracje podatkowe : Mała Firma : : Projekt i wykonanie BerMar multimedia
-
ADAD
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.