ADAD Pomoc Techniczna
Aktualizacja 20.15.

Ukazała się kolejna aktualizacja programu TaxPro do wersji 20.15.Abonenci mogą ją pobrać za pomocą mechanizmu „Powiadomień o aktualizacjach”, albo jak dotychczas po zalogowaniu na Konto klienta.
Pozostałych użytkowników zachęcamy do zakupu aktualizacji z abonamentem.

Zmiany w wersji 20.15

Obsługa PPK w umowach zlecenia i o dzieło

Wpłaty na PPK i przychody z PPK są odtąd uwzględniane również w umowach zlecenia i o dzieło. Za miesiąc uzyskania przychodu z PPK przyjmujemy domyślnie miesiąc wystawienia rachunku do umowy. Jeśli użytkownik chce przyjąć inaczej, to musi sam wpisać odpowiednią kwotę w pole przychodu z PPK w oknie umowy/rachunku. Ułatwić to może znajdujący się obok tego pola guzik „wg r-ków z poprzedniego m-ca” (według rachunków z poprzedniego miesiąca), którego naciśnięcie powoduje wpisanie w pole przychodu z PPK sumy wpłat pracodawcy na PPK zapisanych w rachunkach wystawionych w poprzednim miesiącu (względem miesiąca wystawienia edytowanego rachunku).

Wpłaty na PPK z tytułu umów zleceń i o dzieło są uwzględnione w nowym „Raporcie dla PPK” (menu „Analizy” firmy). Raport uwzględnia wpłaty na PPK zapisane w rachunkach wystawionych w zadanym miesiącu. Jest to analogiczny raport do tworzonego na podstawie listy płac.

Przychody z PPK i wpłaty pracownika na PPK są wykazane w „Zestawieniu rachunków do umów” (menu „Zestawienia” pracownika).

Do wydruku rachunków z datami późniejszymi niż listopad 2020 r. używane są nowe szablony: „RkDziel2.rtf” i „RkZlec2.rtf”, które zawierają pola przychodu z PPK oraz wpłaty na PPK. Jeśli stare szablony „RkDzielo.rtf” i „RkZlec.rtf” były kiedyś zmodyfikowane przez użytkownika, to podobne modyfikacje trzeba wykonać w nowych szablonach.

Dodatkowe zabezpieczenia przed nieprawidłowym składaniem JPK_V7

Uwaga:
Polecenie „JPK_V7” w menu „Analizy” -> „Zestawienia VAT” okna-listy firm oraz okna-listy zarejestrowanych dokumentów służy wyłącznie do składania JPK_V7 po raz pierwszy za dany okres – nie do składania korekt. Korekty sporządza się wyłącznie otwierając i aktualizując JPK_V7 z rejestru deklaracji.

Bramka Ministerstwa Finansów przyjmuje niestety dowolną ilość pierwotnych JPK_V7 za dany okres. Wydaje też dla nich UPO. Dopiero potem urzędy skarbowe informują, że wszystkie, poza pierwszym, takie JPK_V7 za dany okres są złożone nieprawidłowo. Aby zapobiec takim sytuacjom uniemożliwiamy sporządzenie więcej niż jednego JPK_V7 za dany okres niebędącego korektą. Jeśli w rejestrze deklaracji jest JPK_V7, to nie można utworzyć kolejnego.

Jeśli doszło już do złożenia więcej niż jednego JPK_V7 za dany okres niebędącego korektą, i jest potrzeba skorygowania pierwszego z tych JPK_V7, to przydałoby się móc anulować kolejne, nieprawidłowo złożone JPK_V7 za ten okres. W tym celu umożliwiamy zmianę statusu JPK_V7 na „złożona omyłkowo”. W praktyce oznacza to, że taki JPK_V7 nie jest traktowany jako złożony, zatem korekty się do niego nie odnoszą.

Inne ulepszenia i zmiany

  • Do opcji importu dokumentów z niektórych formatów, dodano wybór GTU, które będą wpisane do wszystkich dokumentów sprzedaży, w których nie ma GTU. Jeśli importowany dokument sprzedaży posiada już jakieś oznaczenia GTU, pozostaną one niezmienione.
    Opcja dostępna jest w oknie, w którym dokonuje się wyboru importowanego pliku.
    Ma to ułatwić pracę w przypadku dokumentów importowanych z plików JPK_FA, lub innych plików utworzonych programami, w których nie zaimplementowano oznaczeń JPK_V7. Użycie tej opcji ma oczywiście sens tylko wtedy, gdy cała sprzedaż związana jest z tymi samymi GTU.
  • Zmieniony symbol formularza przelewu generowany do JPK_V7.

Ukazała się kolejna aktualizacja programu PUZZLE/TaxPro do wersji 20.15.Abonenci mogą ją pobrać za pomocą mechanizmu „Powiadomień o aktualizacjach”, albo jak dotychczas po zalogowaniu na Konto klienta.
Pozostałych użytkowników zachęcamy do zakupu aktualizacji z abonamentem.


DATA PUBLIKACJI: 2020-12-22 » Pozostałe aktualności
Pliki do pobrania
Kategorie
»Na górę »Strona główna
infolinia 801 000 321
Kontakt
Adad Systems
ul. Morgowa 4
91-223 Łódź
tel. 42 61 15 800
Proponujemy również
© ADAD : Księga podatkowa : Podatki VAT, PIT : Deklaracje podatkowe : Mała Firma : : Projekt i wykonanie BerMar multimedia
-
ADAD
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.