ADAD Pomoc Techniczna
Aktualizacja 21.1 - poprawiona

Ukazała się kolejna aktualizacja programu TaxPro do wersji 21.1.Abonenci mogą ją pobrać za pomocą mechanizmu „Powiadomień o aktualizacjach”, albo jak dotychczas po zalogowaniu na Konto klienta.
Pozostałych użytkowników zachęcamy do zakupu aktualizacji z abonamentem.

Zmiany w wersji 21.1

Obliczenie ryczałtu

Obliczenie ryczałtu właściciela dostosowano do nowych stawek podatku obowiązujących od 2021 roku, w tym pseudo-stawki "8,5% / 12,5%". Część sumy przychodów według tej pseudo-stawki nieprzekraczająca limitu 100000 zł (lub mniejszego - jeśli część limitu przypada na małżonka) jest wykazywana wraz z przychodami według stawki 8,5%, pozostała część jest wykazywana jako przychód według stawki 12,5%. Jest to w zasadzie taki sam algorytm jaki był stosowany w poprzednich latach do przychodów z najmu prywatnego, ale teraz uwzględnia także przychody z najmu w ramach działalności gospodarczej.

Drugi podatnik w transakcji trójstronnej

W informacji VAT-UE i VAT-UEK, w części „C. INFORMACJA O WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYCH DOSTAWACH TOWARÓW”, są odtąd wykazywane jako transakcje trójstronne dostawy poza terytorium kraju dokonywane przez drugiego z kolei podatnika w transakcji trójstronnej.
Takie dostawy rejestruje się ze stawką „nie podlega” z odliczeniem i procedurą TT_D.

Sprzedaż z ujemną marżą

Jeśli naciśnięcie guzika „Marżuj” w oknie rejestracji dokumentu powoduje że marża jest ujemna, to podatek należny jest zerowany (a nie ujemny).

Dla dokumentów sprzedaży z procedurą MR_T lub MR_UZ w części deklaracyjnej JPK_V7 ujemne kwoty netto zastępowane są (zgodnie z instrukcją Ministerstwa Finansów) zerami.

Rejestrowanie podatku od sumy marż

W przypadku usług turystycznych (tj. procedura MR_T) podatek należny może być obliczany od sumy marż uzyskanych w danym okresie rozliczeniowym. Taki sam algorytm można stosować w przypadku przedmiotów kolekcjonerskich (tj. procedura MR_UZ), jeśli zgody udzieli naczelnik urzędu skarbowego.

Dokument dotyczący tych sum powinien mieć typ WEW i być oznaczony jako procedura MR_T lub MR_UZ. Oczywiście podatnik umieszcza w takim dokumencie jedynie kwoty marż dla poszczególnych stawek, nie podaje wartości nabycia i nie stosuje operacji „Marżuj”. Dla tak zarejestrowanego dokumentu nie będzie odtąd (zgodnie z instrukcją Ministerstwa Finansów) w części ewidencyjnej JPK_V7 kwoty brutto VAT marża - elementu "SprzedazVAT_Marza".

Według instrukcji MF przy takim rejestrowaniu podatku od sum marż, faktury VAT marża wystawione w danym okresie rozliczeniowym powinny w JPK_V7 zawierać jedynie kwotę brutto VAT marża (element „SprzedazVAT_Marza” w JPK_V7). W Programie takie faktury rejestruje się wybierając procedurę MR_T lub MR_UZ, i podając wyłączne kwotę brutto (wartość, którą ma zapłacić nabywca) dla stawki „nie podlega” bez odliczenia; nie wykonuje się operacji „Marżuj”.

PIT-4R opcjonalnie bez podatników z zerową zaliczką

Coraz częściej urzędy skarbowe chcą by pomijać w PIT-4R podatników z zerowymi zaliczkami. W związku z tym w menu „Ustawienia” dodana została opcja „W PIT-4R licz podatników z zerową zaliczką”. Opcja ta jest domyślnie zaznaczona, i wtedy program działa tak jak dotąd. Odznaczenie opcji powoduje, że w PIT-4 nie są liczeni podatnicy z zerowymi zaliczkami (a ilości podatników do PIT-4R brane są właśnie z PIT-4).

Inne ulepszenia i zmiany

  • Program aktualizuje parametry kadrowo-płacowe
  • W ZUS RMUA rocznym wykazywane są wszystkie przerwy i świadczenia z danego roku. Wcześniej zdarzało się że nie były wykazywane przerwy i świadczenia z grudnia, gdy miesiącem ZUS był styczeń następnego roku.
  • (Wer. 21.1.1) Poprawiono rozpoznawanie miesięcy ZUS i PPK przy otwieraniu listy płac.

DATA PUBLIKACJI: 2021-02-01 » Pozostałe aktualności
Pliki do pobrania
Kategorie
»Na górę »Strona główna
infolinia 801 000 321
Kontakt
Adad Systems
ul. Morgowa 4
91-223 Łódź
tel. 42 61 15 800
Proponujemy również
© ADAD : Księga podatkowa : Podatki VAT, PIT : Deklaracje podatkowe : Mała Firma : : Projekt i wykonanie BerMar multimedia
-
ADAD
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.