ADAD Pomoc Techniczna
Aktualizacja 21.5.

Ukazała się kolejna aktualizacja programu TaxPro do wersji 21.5.Abonenci mogą ją pobrać za pomocą mechanizmu „Powiadomień o aktualizacjach”, albo jak dotychczas po zalogowaniu na Konto klienta.
Pozostałych użytkowników zachęcamy do zakupu aktualizacji z abonamentem.

Zmiany w wersji 21.5

Nowe wzory PIT-36(28) i załączników

Program dostosowano do nowych wzorów dokumentów elektronicznych i formularzy POLTAX: PIT-36(28), PIT/B(18), PIT/O(25), PIT/D(29) i PIT/WZ(1), obowiązujących za rok 2020. Nowe są też wzory dokumentów elektronicznych PIT/M, PIT/ZG, PIT-2K i ORD-ZU.

Główna zmiana polega na wprowadzeniu przez Ministerstwo Finansów załącznika PIT/WZ(1), zawierającego informację o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę). Wartość wierzytelności lub zobowiązania w przypadku wspólnika spółek osobowych wpisuje się do załącznika PIT/WZ stosownie do jego udziału.

PIT/WZ

Uwaga: Jeśli wierzytelności i zobowiązania wykazane w załączniku PIT/WZ były wcześniej zaksięgowane podczas naliczania zaliczek, po wyliczeniu wszystkich zaliczek (PIT-5, PIT-5L) należy je wyksięgować w pełnej kwocie (bez stosowania udziałów).

PIT/WZ składa się z czterech list B, C. D. E. Podczas tworzenia nowego zeznania listy te są uzupełniane odpowiednimi danymi z rozliczanego roku podatkowego. Każdy dokument umieszczony na liście można następnie dowolnie edytować lub usunąć z listy. Użytkownik ma też możliwość dopisania dodatkowego dokumentu. Ze względu na dużą dowolność wprowadzania zmian w tym załączniku, podczas otwierania zarejestrowanego zeznania (złożonego lub tylko przygotowanego) aktualność danych w załączniku nie jest weryfikowana. Jeśli użytkownikowi zależy na powtórnym uzupełnieniu list według zarejestrowanych dokumentów, korektę musi tworzyć jak nowe zeznanie.

Listy B. i C. zawierają wierzytelności (B.) lub zobowiązania (C.), dla których w rozliczanym roku podatkowym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty, a nie zostały uregulowane do dnia utworzenia zeznania (B. wg art. 26i ust. 1 pkt 1 ustawy; C. wg art. 26i ust. 1 pkt 2 ustawy).

Listy D. i E. zawierają wierzytelności (D.) lub zobowiązania (E.), które zostały uregulowane w rozliczanym roku podatkowym, a dla których 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty upłynęło przed rozliczanym rokiem podatkowym (D. wg art. 26i ust. 7 ustawy; E. wg art. 26i ust. 8 ustawy). Wierzytelności i zobowiązania spełniające ten warunek są na listach D. i E. sumowane i przenoszone do zeznania. Jeśli wierzytelności lub zobowiązania stają się złymi długami, a następnie są regulowane w tym samym roku podatkowym, na listy D. i E. trafiają jedynie informacyjnie i nie wpływają na zwiększenie czy zmniejszenie podstawy opodatkowania.

Inne ulepszenia i zmiany

  • Poprawiony zapis w xml, PIT’ów–36L.

DATA PUBLIKACJI: 2021-03-17 » Pozostałe aktualności
Pliki do pobrania
Kategorie
»Na górę »Strona główna
infolinia 801 000 321
Kontakt
Adad Systems
ul. Morgowa 4
91-223 Łódź
tel. 42 61 15 800
Proponujemy również
© ADAD : Księga podatkowa : Podatki VAT, PIT : Deklaracje podatkowe : Mała Firma : : Projekt i wykonanie BerMar multimedia
-
ADAD
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.