ADAD Pomoc Techniczna
Aktualizacja programu TaxPro do wersji 12.1

Ukazała się kolejna aktualizacja programu TaxPro do wersji 12.1. Abonenci otrzymają aktualizację w ramach obsługi posprzedażnej. Pozostałych użytkowników zachęcamy do zakupu aktualizacji z abonamentem.

Aktualizację można pobrać po zalogowaniu na stronie Elektronicznego Biura Obsługi Klienta.

Zmiany w wersji 12.1

Raport deklaracji VAT

Aby ułatwić użytkownikom orientację, jakie deklaracje VAT-7 i VAT-UE powinni złożyć, a jakie złożyli, dodano nowy, raport, który wywołuje się poleceniem Raport deklaracji VAT z menu Firmy okna-listy firm. Opcja ta jest dostępna tylko w TaxPro z aktywnym modułem księgowym (nie jest dostępna w TaxPro Mini ani w Puzzlach). Tworzenie raportu zaczyna się od wyboru miesiąca. Raportowany jest cały kwartał obejmujący wybrany miesiąc. Uwzględniane są tylko firmy, które działają w danym kwartale, są podatnikami VAT, dokonały pierwszej czynności opodatkowanej najpóźniej w danym kwartale, oraz użytkownik ma prawo w tych firmach sporządzać deklaracje VAT.

NIP opcjonalnym identyfikatorem podatnika

Domyślnie identyfikatorem podatkowym pracownika jest PESEL (o ile pracownik ma PESEL). Zdarza się jednak, że urzędy skarbowe wymagają by, w przypadku pracowników prowadzący działalność gospodarczą, dla celów podatkowych identyfikatorem był numer NIP. W takim przypadku należy w oknie danych pracownika zaznaczyć, że NIP ma być identyfikatorem podatkowym tego pracownika. Ten nowy znacznik znajduje się przy polu numeru NIP i jest dostępny, tylko gdy pole wypełnione jest poprawnie.

VIES – weryfikacja numerów NIP

Poprawność wprowadzanych NIP-ów unijnych podatników VAT można odtąd weryfikować (przez Internet) na podstawie bazy danych VIES. VIES (ang. VAT Information Exchange System) to podlegająca Komisji Europejskiej elektroniczna platforma wymiany informacji związanych z rejestracją na potrzeby VAT podmiotów działających na terenie Unii Europejskiej. Platforma ta udostępnia informację czy podatnik o danym numerze jest zarejestrowany i - o ile dodatkowe dane są dostępne - jaka jest w rejestrze jego nazwa i adres.
Sprawdzenia NIP na podstawie VIES można dokonać w oknie rejestracji dokumentu, oknie faktury lub oknie danych kontrahenta, naciskając guzik VIES przy polu NIP. Guzik VIES można nacisnąć tylko przy pomocy myszy.
Jeśli pole nazwy lub adresu kontrahenta w oknie rejestracji dokumentu lub oknie faktury nie jest wypełnione przed naciśnięciem guzika VIES, to - w przypadku pozytywnej weryfikacji NIP - program proponuje ich wypełnienie danymi z VIES.
Sprawdzenie zagranicznych NIP-ów na podstawie VIES jest też nową opcją raportu Wady zapisów.
Uwaga: w przypadku gdy VIES nie może udzielić informacji nt. danego numeru z przyczyn technicznych, taki numer jest raportowany jako niepoprawny według VIES

Inne zmiany

  • Przed wydrukiem, wysłaniem drogą elektroniczną lub zarejestrowaniem deklaracji VAT-UE sprawdzana jest poprawność składniowa (tj. zgodność z formatem) wszystkich występujących w niej identyfikatorów VAT kontrahentów (tzw. NIP-ów). Podobnie jak przy rejestracji dokumentów - użytkownik może zignorować ostrzeżenie o niepoprawności identyfikatora, ale prawdopodobnie spowoduje to odrzucenie deklaracji przez bramkę systemu e-Deklaracje.
  • We wszystkich oknach gdzie wprowadzi się niepoprawny składniowo NIP (polski lub unijny) zamiast dotychczasowego, komunikatu "Niepoprawny NIP" pojawi się komunikat obszerniej opisujący istotę błędu. Ponadto, w przypadku anulowania zapisu takiego niepoprawnego numeru, zostanie zaznaczony jego błędny fragment.
  • Ustawienie "Na PIT-11 i PIT-40 drukować adres działalności a nie - zamieszkania" w zakładce "Kadry i płace" okna danych firmy dotyczy odtąd deklaracji w każdej postaci (również składanych drogą elektroniczną) - nie tylko wydruków.
  • Nowa wersja programu aktualizuje parametry kadrowo-płacowe.


DATA PUBLIKACJI: 2012-02-07 » Pozostałe aktualności
Pliki do pobrania
Kategorie
»Na górę »Strona główna
infolinia 801 000 321
Kontakt
Adad Systems
ul. Traktorowa 40/1
91-129 Łódź
tel. 42 61 15 800
Proponujemy również
© ADAD : Księga podatkowa : Podatki VAT, PIT : Deklaracje podatkowe : Mała Firma : : Projekt i wykonanie BerMar multimedia
-
ADAD
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.