ADAD Pomoc Techniczna
Aktualizacja 14.1

Ukazała się kolejna aktualizacja programu TaxPro do wersji 14.1. Abonenci mogą ją pobrać za pomocą mechanizmu "Powiadomień o aktualizacjach", albo jak dotychczas po zalogowaniu na Konto klienta.
Pozostałych użytkowników zachęcamy do zakupu aktualizacji z abonamentem.

Zmiany w wersji 14.1

Obsługa całego PIT/O

W załączniku PIT/O do zeznań PIT-36 i PIT-28 udostępnione zostały do edycji wszystkie kwoty odliczeń stosowanych w tych zeznaniach. W przypadku zeznania PIT-36 do edycji udostępnione zostały też informacje o dzieciach ( część E ) załącznika PIT/O. Pola w części E są dostępne po podaniu liczby dzieci w wierszu ulgi na dzieci, w części C okna zeznania. W części E okna zeznania zostaje utworzona osobna zakładka dla każdego dziecka z podanej liczby. Można wprowadzić, zarejestrować, złożyć drogą elektroniczną lub wydrukować informacje o dowolnej ( max. 99 ) liczbie dzieci.
Ponieważ odliczenia można teraz wprowadzić podczas sporządzania zeznania, a nie tylko jak wcześniej poszczególnych miesięcy, więc strona załącznika PIT/O jest w zeznaniu dostępna cały czas, nawet jeśli nie zawiera odliczeń. Załącznik bez odliczeń jest jednak pomijany przy składaniu drogą elektroniczną i przy wydruku.
Uwaga: Ponieważ wszystkie pozycje PIT/O mogą być teraz edytowane, więc niezgodność tego załącznika zapisanego wraz z zeznaniem, z odliczeniami wpisanymi dla poszczególnych miesięcy (w PIT-5 lub odliczeniach od ryczałtu) nie oznacza że, załącznik jest nieaktualny. Może być po prostu celowo zmieniony przez użytkownika. Dlatego przy otwarciu zeznania zapisanego w rejestrze nie jest sprawdzana aktualność zawartości załącznika PIT/O.

Wydruk VAT-ZZ i VAT-ZT

Program drukuje załączniki VAT-ZZ i VAT-ZT deklaracji VAT-7 lub VAT-7K w postaci wypełnionych formularzy PDF. Wydruk każdego z tych załączników może być wywołany z okna danego załącznika (podobnie jak w przypadku załącznika ORD-ZU). Załączniki drukowane są też, o ile istnieją, przy okazji wydruku deklaracji w postaci PDF. Załączniki VAT-ZZ i VAT-ZT drukowane z programu są zgodne z oficjalnym wzorem to jest załącznikami dostępnymi w formularzu interaktywnym VAT-7.
Uwaga: Ze względu na różnice między czcionką ekranową a czcionką stosowaną w wydruku, może się zdarzyć, że na wydruku jakiś wiersz uzasadnienia wniosku będzie zbyt długi i zostanie obcięty. W takim przypadku najlepiej zmienić w oknie załącznika podział tekstu na wiersze używając klawisza Enter (tj. wprowadzić znak nowego wiersza ).

Inne ulepszenia

  • Dotąd wydruk załącznika ORD-ZU (uzasadnienie korekty) był możliwy tylko z okna tego załącznika. Odtąd ten załącznik, o ile występuje, jest dla każdego rodzaju deklaracji drukowany w postaci wypełnionego formularza PDF wraz z innymi załącznikami.
  • Jeśli w systemie ustawiono „Drukuj nr dokumentu na formularzu POLTAX” ( menu „System” › „Ustawienia” › „e-Deklaracje” ), to na wydruku ORD-ZU, w pozycji „Nr dokumentu”, drukowany jest numer referencyjny dokumentu w systemie e-Deklaracje - ten sam co na deklaracji, do której dany ORD-ZU jest załącznikiem.
  • Dopisano nowe kody ZUS w słowniku przerw i świadczeń oraz w słowniku okresów bezskładkowych.
  • Na życzenie użytkowników rozszerzono w oknie faktury wybór określeń daty dostawy o „Data powstania obowiązku podatkowego”. To nowe określenie może być bardziej odpowiednie w przypadku fakturowania licencji, praw autorskich i temu podobnych działań, które trudno zakwalifikować jako dostawa albo usługa.

Poprawki

  • W PIT-36L poz.46 ( różnica pomiędzy podatkiem należnym a sumą należnych zaliczek ) była zamieniana z poz.47 ( różnicą pomiędzy sumą należnych zaliczek a podatkiem należnym ) przy odczycie z rejestru deklaracji. Nowo tworzone zeznania były składane drogą elektroniczną i rejestrowane prawidłowo.
  • Imię, nazwisko i telefon kontaktowy w oświadczeniu podatnika (część H.) w deklaracji VAT-7 odczytanej z rejestru deklaracji były zastępowane tymi danymi z poprzedniej sporządzonej deklaracji. Odtąd dane do oświadczenia podatnika brane są z poprzedniej sporządzonej deklaracji tylko gdy tworzy się nową.
  • Zablokowany był wydruk PIT-28 za lata przed 2013.
  • (wer. 14.1.5) Poprawiono błąd, który czasem przerywa program w trakcie sprawdzania poprawności załącznika PIT/O do odczytanego z rejestru zeznania PIT-36, przed wydrukiem, ponownym złożeniem lub zarejestrowaniem zeznania.

DATA PUBLIKACJI: 2014-04-08 » Pozostałe aktualności
Pliki do pobrania
Kategorie
»Na górę »Strona główna
infolinia 801 000 321
Kontakt
Adad Systems
ul. Traktorowa 40/1
91-129 Łódź
tel. 42 61 15 800
Proponujemy również
© ADAD : Księga podatkowa : Podatki VAT, PIT : Deklaracje podatkowe : Mała Firma : : Projekt i wykonanie BerMar multimedia
-
ADAD
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.