ADAD Pomoc Techniczna
Aktualizacja 15.4

Ukazała się kolejna aktualizacja programu TaxPro do wersji 15.4. Abonenci mogą ją pobrać za pomocą mechanizmu „Powiadomień o aktualizacjach”, albo jak dotychczas po zalogowaniu na Konto klienta.
Pozostałych użytkowników zachęcamy do zakupu aktualizacji z abonamentem.

Zmiany w wersji 15.4

Pobieranie danych z GUS

Można pobrać dane dowolnej firmy z Bazy Internetowej REGON. Opcję tę wywołuje się guzikiem „GUS”. Guzik ten znajduje się w na stronie „Dane ogólne” okna kontrahenta, w oknie rejestracji dokumentu i w oknie faktury. Ponadto, przy tworzeniu nowej firmy, można jej okno również wypełnić danymi pobranymi z GUS; wystarczy odpowiedzieć twierdząco na pytanie czy tak ma być zrobione. Jeśli użytkownik nie chce być każdorazowo o to pytany, to może zmienić ustawienie „Pobierz z GUS dane nowych firm” (na „nie” lub „tak”) w menu „System Ustawienia”.
Pobranie danych zaczyna się od wpisania tekstu z obrazka (ang. captcha) generowanego przez GUS. Ten sprawdzian występuje przy pierwszym pobraniu danych po każdym uruchomieniu programu, i mniej więcej co 10 pobrań - zależnie od wymagań internetowego serwisu GUS. Następnie trzeba podać numer NIP albo REGON albo KRS szukanej firmy. W ostatnim kroku znalezione dane są prezentowane, i użytkownik wybierając „Zakończ” albo „Anuluj” decyduje czy mają być przepisane do okna, z którego wywołano pobieranie.

Oznaczenia barwne dokumentów

Zarejestrowane dokumenty można oznaczać barwami - tak jak firmy i właścicieli. Służą do tego polecenia w menu „Dokument Oznaczenia barwne” okna-listy zarejestrowanych dokumentów. Zestaw barw jest wspólny dla wszystkich firm. Program instaluje przykładowy zestaw, który można dowolnie zmienić.

Menu kontekstowe w oknach-listach

Naciśnięcie prawego guzika myszy w oknie-liście powoduje wyświetlenie menu kontekstowego dla wskazanej pozycji. Na razie takie menu zawiera polecenia „Edytuj”, „Usuń” oraz - gdy pozycje można oznaczać barwami - „Ustaw barwę”.
Dotychczasowe menu wyświetlane po naciśnięciu prawego guzika myszy jest dostępne nadal, ale tylko gdy wskaźnik myszy znajduje się na nagłówkach kolumn listy.

Zniesione ograniczenie ilości płatności do dokumentu

Wraz z dokumentem można zarejestrować dowolną ilość płatności do niego. Dotąd można było tylko 12, co było problemem w przypadku niektórych zakupów ratalnych.
Uwaga: Nowa wersja programu zmienia strukturę bazy danych. Nie należy używać starszych wersji programu do obsługi dokumentów, do których przypisane jest więcej niż 12 płatności, ponieważ płatności takie będą pominięte.

Wiele rachunków bankowych firmy

Zamiast jednego rachunku bankowego firmy, edytowanego na stronie „Bank” okna danych firmy, można teraz przypisać do firmy wiele rachunków bankowych. Dopisuje się je, edytuje i usuwa w oknie-liście rachunków bankowych firmy, otwieranym poleceniem „Rachunki bankowe”, które znajduje się w menu firm oraz w menu faktur, tuż za poleceniem „Kontrahenci”.
Dla każdego rachunku bankowego można podać walutę, w której jest on prowadzony, numer rachunku, opis ułatwiający późniejszy wybór, oraz informację czy jest to domyślny rachunek bankowy firmy w danej walucie. Domyślny rachunek to taki, który jest później podpowiadany w oknach gdzie dokonuje się wyboru spośród rachunków bankowych firmy.
W oknach przelewów firmy (ogólnym, „ZUS”, „Podatki”) można wybrać rachunek zleceniodawcy spośród rachunków bankowych przypisanych do firmy. Podpowiadany jest domyślny rachunek w złotych. Jeśli nie ma takiego rachunku, to podpowiadany jest pierwszy w złotych, ewentualnie - gdy takiego brak - w obcej walucie. Jeśli wybierze się rachunek bankowy w obcej walucie, to przy zatwierdzaniu przelewu pojawi się ostrzeżenie (które można zignorować) że nie jest to rachunek w złotych. Jeśli do firmy nie przypisano żadnych rachunków bankowych, to w oknach przelewów jest puste pole edycyjne, w które trzeba wpisać numer rachunku zleceniodawcy.
W oknach faktury i korekty można wybrać rachunek bankowy sprzedawcy spośród rachunków przypisanych do firmy. Podpowiadany jest domyślny rachunek w walucie wybranej na fakturze/korekcie. Jeśli nie zdefiniowano rachunku domyślnego, to podpowiadany jest pierwszy w odpowiedniej walucie, a jeśli nie ma takiego - wartość „nie drukować”, której wybranie skutkuje pominięciem rachunku bankowego na wydruku. Jeśli firma ma rachunek w walucie innej niż waluta wybrana na fakturze/korekcie, to można taki rachunek wybrać, ale przed zapisem lub wydrukiem faktury pojawi się ostrzeżenie o niezgodności walut (które można zignorować).
Jeśli faktura jest w walucie obcej lub nabywca ma zagraniczny NIP, to na wydruku numer rachunku bankowego jest poprzedzony przedrostkiem „PL”, a przy nazwie banku podany jest jego BIC (tj. kod SWIFT), o ile wprowadzono go w danych banku (gdzie jest edytowany od tej wersji).

Eksport i import słownika towarów i usług

W oknie-liście towarów i usług (w module fakturowania) umieszczone zostały dwa nowe guziki: „Export” i „Import”. Naciśnięcie guzika „Export” powoduje zapisanie danych wszystkich towarów i usług do pliku tekstowego, w którym każdy towar/usługa zapisany jest w osobnym wierszu, a poszczególne pola rozdzielone są znakami tabulacji.
Pola te to:
 • kod towaru (max. 10 znaków, musi być unikalny)
 • symbol PKWiU (max. 16 znaków)
 • jednostka miary (max. 4 znaki)
 • cena "A"
 • cena "B"
 • cena "C"
 • cena nabycia
 • czy ceny zawierają VAT
  (4-bitowa liczba dziesiętna, bity wskazują czy powyższe ceny zawierają VAT, najmłodszy bit odpowiada cenie "A", najstarszy - nabycia)
 • identyfikator stawki VAT
  (0 = podstawowa, 1 = obniżona, 2 = 0%, 3 = zwolnienie, 7 = superobniżona, 9 = nie podlega, 11 = TAXI)
 • czy towar magazynowany (0 = nie, 1 = tak)
 • ilość aktualna
 • ilość minimalna
 • ilość maksymalna
 • konto księgowe (max. 10 znaków)
 • nazwa towaru (max. 255 znaków, znaki końca linii zastąpione znakiem o kodzie 255)
Naciśnięcie guzika „Import” powoduje dopisanie do bazy danych wszystkich towarów i usług ze wskazanego pliku tekstowego o ww. strukturze. Towary/usługi, których kod już występuje w bazie danych, są pomijane.

Poprawka dotycząca strat z lat ubiegłych

Po otwarciu z rejestru deklaracji zeznania PIT-36, w którym kwoty strat z lat ubiegłych były niezerowe, pojawiał się komunikat że zmieniły się straty z lat ubiegłych nawet gdy faktycznie się nie zmieniły.

Inne ulepszenia

 • (wer. 15.4.14, 15.4.15) Usunięte błędy przerywające pracę programu.

DATA PUBLIKACJI: 2015-06-15 » Pozostałe aktualności
Pliki do pobrania
Kategorie
»Na górę »Strona główna
infolinia 801 000 321
Kontakt
Adad Systems
ul. Traktorowa 40/1
91-129 Łódź
tel. 42 61 15 800
Proponujemy również
© ADAD : Księga podatkowa : Podatki VAT, PIT : Deklaracje podatkowe : Mała Firma : : Projekt i wykonanie BerMar multimedia
-
ADAD
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.