ADAD Pomoc Techniczna
Aktualizacja 15.5

Ukazała się kolejna aktualizacja programu TaxPro do wersji 15.5. Abonenci mogą ją pobrać za pomocą mechanizmu „Powiadomień o aktualizacjach”, albo jak dotychczas po zalogowaniu na Konto klienta.
Pozostałych użytkowników zachęcamy do zakupu aktualizacji z abonamentem.

Uwaga:
Wersja dostosowuje wprowadzanie danych do zmiany przepisów VAT obowiązujących od 1 lipca - nowe wzory deklaracji VAT-7(15) i VAT-7K(9) oraz informacji VAT-27(1) (formularze POLTAX i schematy dokumentów elektronicznych) zostaną zaimplementowane w programie niezwłocznie po ich opublikowaniu przez Ministerstwo Finansów.

Zmiany w wersji 15.5

Zmiany w rejestracji i rozliczeniu podatku należnego

Zmiany dotyczą rejestracji dokumentów dostaw i nabyć, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy. Polegają one na dostosowaniu dekretacji do nowych wzorów deklaracji VAT-7(15) i VAT-7K(9) wprowadzonych od 1 lipca 2015 r. rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług, oraz do nowej informacji VAT-27(1) wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru informacji podsumowującej w obrocie krajowym.
W oknie rejestracji nabycia, na liście wartości pola "Podatek należny" pozycja "podatnikiem nabywca" została rozbita na dwie: "podatnikiem nabywca wg art. 17 ust. 1 pkt 5" (zastępuje dotychczasową) i "podatnikiem nabywca wg art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8", a nazwa pozycji "import usług" została zmieniona dla pełnej jasności na "import usług bez art. 28b". Dzięki temu możliwe jest właściwe sporządzenie rozliczenia podatku należnego w nowych deklaracjach VAT-7 i VAT-7K. Zmiana dotyczy tylko dokumentów z datami zdarzenia z lipca 2015 r. lub późniejszymi. Odpowiednio zmieniły się również raport i zestawienie pozostałych transakcji dla rozliczenia podatku należnego za miesiące od lipca 2015 r. W przypadku gdy zestawienie pozostałych transakcji sporządzane jest za rok 2015, to tworzone są dwa osobne zestawienia: jedno – za miesiące od stycznia do czerwca, według starego wzoru; drugie – za miesiące od lipca do grudnia, według nowego.
W oknie rejestracji dostawy, w której podatnikiem jest nabywca, znajduje się dodatkowy wybór – czy dostawa jest według art. 17 ust. 1 pkt 7 czy 8. Dzięki temu możliwe będzie wypełnienie informacji VAT-27.
Schemat plików wymiany XML został rozszerzony tak, by pliki te mogły zawierać nowe, ww. informacje rejestrowane w celu rozliczenia podatku należnego. Rozszerzenie polega na dodaniu opcjonalnego atrybutu "art17ust1pkt" elementu "rejVAT".

Wykazywanie 50% netto od wydatków samochodowych

Od 1 kwietnia 2014 roku obowiązuje art. 86a ustawy o podatku od towarów i usług. Według niego w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego stanowi 50% kwoty podatku wynikającej z faktury nabycia. Przepisy prawa nie precyzują w jakiej części czy całości ma być w rejestrach i deklaracjach VAT wykazywana kwota netto nabycia związana z tak naliczonym podatkiem. Ponieważ jednak coraz więcej urzędów skarbowych oczekuje wykazywania takiego samego procentu (tj. 50%) netto jak podatku, dajemy użytkownikom możliwość wyboru czy program ma działać w ten sposób. W menu "System" › "Ustawienia" znajduje się nowa opcja "Wykazuj taki procent netto jak VAT od wydatków samochodowych". Kiedy opcja ta jest odznaczona (tak jest domyślnie) program działa jak dotąd, czyli w rejestrach i deklaracjach wykazywane jest 100% netto. Po zaznaczeniu tej opcji, jeśli wykazane jest 50% podatku, to również tylko 50% netto. Połowa kwoty netto jest też widoczna (obok połowy kwoty podatku) w wierszu "Pojazd" w prawym panelu okna-listy zarejestrowanych dokumentów.

Wyznaczanie kursu waluty wg daty dostawy w fakturze

Przy fakturowaniu w walucie obcej, jeśli data dostawy jest wcześniejsza niż data wystawienia faktury, to przyjmowany jest kurs waluty z dnia roboczego poprzedzającego datę dostawy, a nie – jak dotąd – datę wystawienia.

DATA PUBLIKACJI: 2015-07-06 » Pozostałe aktualności
Pliki do pobrania
Kategorie
»Na górę »Strona główna
infolinia 801 000 321
Kontakt
Adad Systems
ul. Traktorowa 40/1
91-129 Łódź
tel. 42 61 15 800
Proponujemy również
© ADAD : Księga podatkowa : Podatki VAT, PIT : Deklaracje podatkowe : Mała Firma : : Projekt i wykonanie BerMar multimedia
-
ADAD
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.