ADAD Pomoc Techniczna
Aktualizacja 15.6

Ukazała się kolejna aktualizacja programu TaxPro do wersji 15.6. Abonenci mogą ją pobrać za pomocą mechanizmu „Powiadomień o aktualizacjach”, albo jak dotychczas po zalogowaniu na Konto klienta.
Pozostałych użytkowników zachęcamy do zakupu aktualizacji z abonamentem.

Zmiany w wersji 15.6

Nowe wzory VAT-7 i VAT-7K

Program dostosowano do nowych wzorów formularzy POLTAX VAT-7(15) i VAT-7K(9), oraz wzorów tych dokumentów elektronicznych obowiązujących w systemie e-Deklaracje za okresy od lipca 2015 roku. Główne zmiany polegają na obsłudze pozycji dotyczących dostaw i nabyć, dla których podatnikiem jest nabywca (w rozliczeniu podatku należnego) oraz nowej pozycji korekty podatku naliczonego wg art. 89b ust.1 ustawy. Wszystkie te pozycje są obliczane na podstawie zarejestrowanych dokumentów. W przypadku deklaracji odczytanych z rejestru, niezgodność ww. pozycji z zarejestrowanymi dokumentami sygnalizowana jest czerwonym zabarwieniem pozycji. Guzik [Aktualizuj] umożliwia wpisanie do deklaracji aktualnie obliczonych wartości.
Uwaga: W związku ze zmianami wprowadzonymi w deklaracjach VAT-7 i VAT-7K od lipca 2015 r. raporty "Korekta za (..) wg art. 89b ust. 1-2 ustawy" tworzone poleceniem "Analizy" -> "Zestawienia VAT" -> "Złe długi" -> "Zobowiązania" -> "Korekta" nie mają już opcji księgowania, bo kwoty korekty wg art. 89b ust. 1 i ust. 2 są obliczane i wykazywane bezpośrednio w deklaracji. Jeśli przed zainstalowaniem tej wersji programu zaksięgowano korektę wg art. 89b ust. 1 lub 2 ustawy za lipiec 2015 r. lub późniejsze miesiące, to należy tak dokument usunąć przed sporządzeniem deklaracji VAT-7 lub VAT-7K. W przeciwnym razie korekta zostanie uwzględniona podwójnie.

Informacja podsumowująca VAT-27

Dodano obsługę formularza POLTAX oraz wzoru dokumentu elektronicznego VAT-27(1), który składa się od lipca 2015 r. w przypadku wystąpienia dostaw, dla których podatnikiem jest nabywca, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8.
Polecenie tworzenia VAT-27 (lub korekty) znajduje się w menu "Analizy" -> "Zestawienia VAT" -> "VAT-27". Jeśli w rejestrze deklaracji nie ma jeszcze zarejestrowanej informacji VAT-27 za dany okres, to tworzona jest nowa informacja podsumowująca VAT-27. W przeciwnym razie tworzona jest korekta informacji podsumowującej, odnosząca się do ostatniej złożonej informacji lub korekty za dany okres.

Inne ulepszenia

  • (wer. 15.6.5) poprawione sumowanie podatku należnego w VAT-7(15) i VAT-7K(9)
  • (wer. 15.6.6) poprawione obliczanie pozycji 27 i 28 w VAT-7K(9)
  • (wer. 15.6.7) poprawiony odczyt kwoty do przeniesienia (tj. poz.58) z VAT-7(15) i VAT-7K(9)
  • (wer. 15.6.8) dodano możliwość edycji poz.47 VAT-7(15) i VAT-7K(9)

DATA PUBLIKACJI: 2015-08-13 » Pozostałe aktualności
Pliki do pobrania
Kategorie
»Na górę »Strona główna
infolinia 801 000 321
Kontakt
Adad Systems
ul. Traktorowa 40/1
91-129 Łódź
tel. 42 61 15 800
Proponujemy również
© ADAD : Księga podatkowa : Podatki VAT, PIT : Deklaracje podatkowe : Mała Firma : : Projekt i wykonanie BerMar multimedia
-
ADAD
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.