ADAD Pomoc Techniczna
Aktualizacja 15.10

Ukazała się kolejna aktualizacja programu TaxPro do wersji 15.10. Abonenci mogą ją pobrać za pomocą mechanizmu „Powiadomień o aktualizacjach”, albo jak dotychczas po zalogowaniu na Konto klienta.
Pozostałych użytkowników zachęcamy do zakupu aktualizacji z abonamentem.

Zmiany w wersji 15.10

Nowe wzory PIT-36 i PIT-36L

Program dostosowano do nowych wzorów POLTAX oraz dokumentów elektronicznych: PIT-36(22), PIT-36L(11), PIT/B(14), PIT/O(21) i PIT/D(24) obowiązujących za rok 2015.

Koniec zmniejszania kosztów - uchylony art. 24d

Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw uchylono z dniem 1 stycznia 2016 roku art. 24d.
Wobec tego zmienia się działanie opcji „Przeterminowane zobowiązania – PIT” z menu „Analizy” okna firm:
  • Zestawienie „Zmniejszenie kosztów” można sporządzać tylko za miesiące do grudnia 2015 roku.
  • Zestawienie „Uregulowane po zmniejszeniu” nie uwzględnia zmniejszeń kosztów, które przypadałyby po 2015 roku, ani związanych z nimi zwiększeń.

Inne ulepszenia

  • Przed wersją 15.8 Puzzli adres kontrahenta składał się z dwóch części, i każda z tych części eksportowana była do pliku osobno. Niektórzy użytkownicy wykorzystywali pliki z tak podzielonymi adresami do tworzenia list wysyłkowych i naklejek na koperty. Dlatego dajemy teraz opcję podziału adresu kontrahenta na dwie części przy eksporcie. Włącza się ją poleceniem „Dziel adres kontrahenta na 2 części przy eksporcie” w menu „Ustawienia”. Domyślnie ta opcja jest wyłączona. Jeśli jest włączona, to w eksportowanym pliku adresy dzielone są następująco (kolejne punkty realizowane są jeśli podział nie nastąpi w poprzednich):
    • Jeśli adres nie był edytowany od czasu scalenia, to jest podzielony dokładnie tak jak przed scaleniem.
    • Jeśli adres zawiera średnik, to podział następuje na tym znaku. Innymi słowy: średnik traktowany jest jak znak przejścia do następnej linii.
    • Jeśli adres zawiera przecinek, to podział następuje na tym znaku.
  • Dokumenty sprzedaży importowane z plików w formacie KS-FKW-XML ( tworzonych przez oprogramowanie firmy Kamsoft ) nie są uznawane za duplikaty jeśli pochodzą z różnych systemów – tj. jeśli pliki z dokumentami mają w nagłówku różne numery systemów, nawet jeśli NIP firmy jest jednakowy.

DATA PUBLIKACJI: 2016-01-14 » Pozostałe aktualności
Pliki do pobrania
Kategorie
»Na górę »Strona główna
infolinia 801 000 321
Kontakt
Adad Systems
ul. Traktorowa 40/1
91-129 Łódź
tel. 42 61 15 800
Proponujemy również
© ADAD : Księga podatkowa : Podatki VAT, PIT : Deklaracje podatkowe : Mała Firma : : Projekt i wykonanie BerMar multimedia
-
ADAD
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.