ADAD Pomoc Techniczna
Aktualizacja 16.1.

Ukazała się kolejna aktualizacja programu TaxPro do wersji 16.1. Abonenci mogą ją pobrać za pomocą mechanizmu „Powiadomień o aktualizacjach”, albo jak dotychczas po zalogowaniu na Konto klienta.
Pozostałych użytkowników zachęcamy do zakupu aktualizacji z abonamentem.

Alternatywne mechanizmy podpisu kwalifikowanego

Jedyny dotąd wykorzystywany w programie mechanizm składania podpisu kwalifikowanego opiera się na wbudowanych funkcjach Windows. Jeśli działa poprawnie, to użytkownik nie ma potrzeby nic w tym względzie zmieniać. Niestety funkcjonowanie tego standardowego mechanizmu Windows jest mocno zależne od tego co zainstalowano w systemie. Jeśli instalacja nie przebiegnie poprawnie, np. przy odnowieniu certyfikatu, to mogą wystąpić problemy z podpisywaniem. Dlatego wprowadzamy drugi, alternatywny mechanizm, zgodny ze standardem „PKCS #11”, stosowany np. w przeglądarkach internetowych. Działanie tego mechanizmu opiera się o pewien zestaw funkcji, zwany „Cryptoki”. Jest on instalowany w postaci biblioteki „dll” wraz z oprogramowaniem do obsługi kart kryptograficznych takim jak „CryptoCard Suite” lub „proCertum CardManager”. Nasz program wywołuje te funkcje zamiast tych wbudowanych w Windows. Zaletą tego rozwiązania jest to, że jest mniej zależne od tego jakie certyfikaty zainstalowano w Windows. Może też działać szybciej. Wadą, że trzeba wiedzieć, który plik „dll” jest biblioteką „Cryptoki”, a przynajmniej, jak nazywa się zainstalowane w systemie oprogramowanie do obsługi kart kryptograficznych.
Wyboru dokonuje się w menu „System” -> „Ustawienia” -> „e-Deklaracje” -> „Funkcje używane do podpisywania”.
Można wybrać:

  • „Standardowe Windows” – wtedy podpisywanie działa jak dotychczas czyli z wykorzystaniem wbudowanych funkcji Windows.
  • „Cryptoki produkcji (..)” – do podpisywania używane będą funkcje z biblioteki Cryptoki danego producenta. Na takie szczególne wyróżnienie – własną pozycję menu – zasłużył CryptoTech produkujący oprogramowanie CryptoCard Suite obsługujące karty wydawane przez KIR i PWPW, oraz Unizeto produkujące oprogramowanie proCertum CardManager obsługujące karty CERTUM. 95% podpisów kwalifikowanych składanych jest przy pomocy oprogramowania tych dwóch firm.
  • „Inna biblioteka Cryptoki...” – do podpisywania używane będą funkcje z dowolnej biblioteki Cryptoki, którą użytkownik wskaże (tj. poda jej położenie).

Domyślnie ustawione jest „standardowe Windows”.

Dowolna ilość darowizn w PIT/O

W części D. załącznika PIT/O można odtąd wpisać nie dwie, ale dowolną ilość darowizn. Każdej darowiźnie odpowiada osobna zakładka, a nazwą zakładki jest skrót nazwy obdarowanego. Ponadto zawsze jest też przynajmniej jedna pusta zakładka (bez nazwy) by można na niej było wpisać nową darowiznę. Darowizna tylko wtedy jest uwzględniana na wydruku, podczas rejestracji lub wysyłki załącznika, gdy przynajmniej jedna z kwot przypadających na podatnika oraz małżonka jest niezerowa. W przeciwnym razie darowizna jest pomijana, inne pola edycyjne są niedostępne, a nazwa zakładki pusta. Zatem wyzerowanie obu kwot powoduje w istocie usunięcie darowizny. Jednak ponowne wpisanie którejś z kwot powoduje nie tylko odblokowanie pól edycyjnych, ale też przywrócenie ich ostatniej wartości.

Specjalny NIP dla pracowników niebędących rezydentami

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów, dla podatników niebędących rezydentami i niemających polskiego NIP ani numeru PESEL, w deklaracjach PIT-11 i PIT-40 wysyłanych do systemu e-Deklaracje podawany jest specjalny NIP „9999999999” oznaczający brak NIP.


DATA PUBLIKACJI: 2016-04-04 » Pozostałe aktualności
Pliki do pobrania
Kategorie
»Na górę »Strona główna
infolinia 801 000 321
Kontakt
Adad Systems
ul. Traktorowa 40/1
91-129 Łódź
tel. 42 61 15 800
Proponujemy również
© ADAD : Księga podatkowa : Podatki VAT, PIT : Deklaracje podatkowe : Mała Firma : : Projekt i wykonanie BerMar multimedia
-
ADAD
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.