ADAD Pomoc Techniczna
Wzory deklaracji VAT-7(11) i VAT-7K(5) aktualne

Minister Finansów w Rozporządzeniu z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz.U nr 250 z 2010 r. poz.1681) w §2 ust.2 dopuścił stosowanie poprzednich wzorów deklaracji VAT-7 i VAT-7K nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy pierwszego półrocza 2011 r.

Jednocześnie do dnia dzisiejszego nie zostało opublikowane Rozporządzenie zmieniające strukturę XML deklaracji VAT-7(12) i VAT-7K(6) przesyłanych za pomocą środków elektronicznego przekazu.

W związku z powyższym informujemy, że zmiany w oprogramowaniu Puzzle/TaxPro dostosowujące wydruki deklaracji VAT-7z wersji (11) do wersji (12) i VAT-7K z wersji (5) do wersji (6) zostaną wprowadzone wraz ze zmianą struktury XML deklaracji VAT-7 (12) i VAT-7K (6).

Wydruki deklaracji VAT-7(11) i VAT-7K(5) składane za okresy rozliczeniowe pierwszego półrocza 2011 r. realizowane w programie Puzzle/TaxPro zawierają wyliczenia zgodne z cytowaną poniżej dyspozycją §2 ust.2. w/w Rozporządzenia:

 1. w wierszu 4 „Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką 3 %” należy wykazywać również:
  1. poz.25 - podstawę opodatkowania transakcji opodatkowanych stawką 5%,
  2. poz.26 - podatek należny od transakcji, o których mowa w lit. a;
 2. w wierszu 5 „Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7 %” należy wykazywać również:
  1. poz.27 - podstawę opodatkowania transakcji opodatkowanych stawką 8%,
  2. poz.28 - podatek należny od transakcji, o których mowa w lit. a;
 3. w wierszu 6 „Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22 %” należy wykazywać również:
  1. poz.29 - podstawę opodatkowania transakcji opodatkowanych stawką 23%,
  2. poz.30 - podatek należny od transakcji, o których mowa w lit. a.
Detect language » Polish
Detect language » Polish
Detect language » Polish
Detect language » Polish

DATA PUBLIKACJI: 2011-02-07 » Pozostałe aktualności
Kategorie
»Na górę »Strona główna
infolinia 801 000 321
Kontakt
Adad Systems
ul. Morgowa 4
91-223 Łódź
tel. 42 61 15 800
Proponujemy również
© ADAD : Księga podatkowa : Podatki VAT, PIT : Deklaracje podatkowe : Mała Firma : : Projekt i wykonanie BerMar multimedia
-
ADAD
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.