ADAD Pomoc Techniczna
Aktualizacja 16.3.

Ukazała się kolejna aktualizacja programu TaxPro do wersji 16.3.Abonenci mogą ją pobrać za pomocą mechanizmu „Powiadomień o aktualizacjach”, albo jak dotychczas po zalogowaniu na Konto klienta.
Pozostałych użytkowników zachęcamy do zakupu aktualizacji z abonamentem.

Zmiany w wersji 16.3

Uwaga: Nowa wersja programu zmienia strukturę bazy danych.
Aktualizację należy wykonać na wszystkich stanowiskach korzystających z tej samej bazy danych. Użycie starszych wersji Puzzle 2010 do pracy na najnowszej wersji bazy może spowodować uszkodzenie danych.

Nowy wzór podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów wprowadziło do księgi nową kolumnę 16 dotyczącą kosztów działalności badawczo-rozwojowej, o których mowa w art. 26e ustawy o podatku dochodowym.

Zamiast określenia "koszty działalności badawczo-rozwojowej" stosujemy w programie krótsze (zależnie od ilości miejsca dostępnego na ekranie): "koszty badawczo-rozwojowe" lub "koszty B+R".

Podatnicy, którzy założyli podatkową księgę przychodów i rozchodów przed 8. kwietnia 2016 r., mogą kontynuować prowadzenie tej księgi według dotychczasowego wzoru. Przyjmujemy, że do roku 2015 stosowany jest dotychczasowy wzór księgi, od roku 2017 – nowy. Za miesiące roku 2016 stosowany jest dotychczasowy wzór jeśli podatnik rozpoczął działalność (chodzi o datę rozpoczęcia wpisywaną na stronie "Działalność" okna danych firmy) przed 8.kwietnia 2016 r. i do danego miesiąca nie zarejestrował kosztów działalności badawczo-rozwojowej. W przeciwnym razie stosowany jest nowy wzór.

W oknie rejestracji dokumentu księgowego dla firmy prowadzącej PKPiR dostępna jest dodatkowa dekretacja (zarówno tylko do księgi, jak i do księgi i rejestru VAT): "Koszty badawczo-rozwojowe". Jej wybranie powoduje, że w oknie pojawia się dodatkowe pole edycyjne "Opis kosztu B+R". To pole można wypełnić wpisując opis lub wybierając jakiś z dołączonej listy zawierającej wcześniej zarejestrowane opisy. Koszty działalności badawczo-rozwojowej są w rejestrze VAT traktowane jak pozostałe wydatki.

Nowe jedno i dwuczęściowe wydruki księgi oraz wydruk podsumowania księgi zostały rozszerzone o kolumnę kosztów działalności badawczo-rozwojowej. Odpowiednie zmiany (tj. nowy rodzaj zdarzenia) zaimplementowano w zestawach kont, dowodach wewnętrznych, wyciągu z rejestrów, imporcie i eksporcie dokumentów w formacie XML.

Schemat plików wymiany XML został rozszerzony tak, by pliki te mogły zawierać informacje na temat kosztów działalności badawczo-rozwojowej.

INFORMACJA DLA PROGRAMISTÓW
Rozszerzenie polega na wprowadzeniu nowej wartości "BR" atrybutu "dekret" elementu "dokument", która oznacza koszt działalności badawczo-rozwojowej, oraz na wprowadzeniu nowego elementu "opis_BR" w elemencie "ksieguj", którego wartością jest opis kosztu działalności badawczo-rozwojowej. Szczegółowy opis ww. nowości i zasad ich stosowania znajduje się w schemacie. Numer wersji tego schematu to 4. Jeśli w importowanym pliku XML atrybut "wersja" elementu "paczka" będzie miał inną wartość, to program ostrzegą, że import może być niedokładny.

Środek trwały może nie podlegać amortyzacji

Niektóre środki trwałe (np. grunty i dzieła sztuki) nie podlegają amortyzacji. Odtąd można wybrać w programie taką opcję przy dopisywaniu środka trwałego, lub z menu "Środek -> Jak amortyzować" okna ewidencji środków trwałych. Jest to rozszerzenie wyboru między amortyzacją jednorazową, liniową a degresywną. Analogicznie rozszerzony został wybór w oknie "Jakie środki pokazać".

Środki niepodlegające amortyzacji są pomijane w podsumowaniach odpisów jednorazowych i wielorazowych. Nie ma dla nich odpisów, nie jest więc dostępny plan amortyzacji.


DATA PUBLIKACJI: 2016-07-28 » Pozostałe aktualności
Pliki do pobrania
Kategorie
»Na górę »Strona główna
infolinia 801 000 321
Kontakt
Adad Systems
ul. Traktorowa 40/1
91-129 Łódź
tel. 42 61 15 800
Proponujemy również
© ADAD : Księga podatkowa : Podatki VAT, PIT : Deklaracje podatkowe : Mała Firma : : Projekt i wykonanie BerMar multimedia
-
ADAD
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.