ADAD Pomoc Techniczna
Aktualizacja 17.0 - poprawiona 5

Ukazała się kolejna aktualizacja programu TaxPro do wersji 17.0.Abonenci mogą ją pobrać za pomocą mechanizmu „Powiadomień o aktualizacjach”, albo jak dotychczas po zalogowaniu na Konto klienta.
Pozostałych użytkowników zachęcamy do zakupu aktualizacji z abonamentem.

Zmiany w wersji 17.0

Uwaga: Nowa wersja programu zmienia strukturę bazy danych.
Aktualizację należy wykonać na wszystkich stanowiskach korzystających z tej samej bazy danych. Użycie starszych wersji Puzzle 2010 do pracy na najnowszej wersji bazy, wywołuje błędy bazodanowe i może spowodować uszkodzenie danych

Nowy wzór JPK_VAT

Program dostosowano do nowego wzoru JPK_VAT(2) obowiązującego od stycznia 2017 roku.

Od poprzedniego różni się m.in. tym, że dopuszcza by dokument był korektą. W programie korektę zaznacza się w oknie „Opcje JPK” (menu „Analizy” -> „Zestawienia VAT” -> „JPK_VAT”) do którego dodano pole „Oznacz jako korektę”.

Mikro przedsiębiorcy będą mieli obowiązek comiesięcznego składania JPK_VAT od roku 2018. Dla podmiotów, które mają ten obowiązek już od 2017r., należy zaznaczyć na zakładce „Forma opodatkowania” okna edycji danych firmy pole „Składać JPK_VAT przed rokiem 2018”. Jeśli to pole nie jest zaznaczone (domyślnie nie jest), to przy próbie utworzenia JPK_VAT przed roku 2018 pojawi się stosowne ostrzeżenie. Informacja o tym czy JPK_VAT ma być składany jest też wykorzystywana w raporcie deklaracji VAT (dostępnym tylko w linii TaxPro ), który uwzględnia odtąd również JPK_VAT.

Ponieważ w plikach JPK_VAT trzeba, dla dokumentów nabyć, podać datę wpływu faktury, w oknie rejestracji takich dokumentów dodano pole do edycji tej daty. Domyślnie data wpływu faktury jest taka sama jak data zdarzenia gospodarczego.

W raporcie pokazującym zawartość JPK_VAT (polecenie „Deklaracja” -> „Otwórz” w oknie rejestru deklaracji) zamiast jednej kolumny „Data VAT” są teraz (o ile nie są puste) dwie: „Data sprzedaży” oraz „Data wpływu”.

Import dokumentów z JPK_FA

Do listy formatów plików, z których można importować faktury do Programu ( polecenie „Operacje” -> „Import” w oknie dokumentów firmy) dodano format JPK_FA, w którym faktury przesyłane są do Ministerstwa Finansów. Dzięki temu można importować dane z dowolnego programu fakturującego dostosowanego do aktualnych przepisów.

Zmiana skali PIT

Skomplikowana definicja skali podatkowej na rok 2017, a w szczególności uwzględnianych w obliczeniach kwot zmniejszających podatek, uniemożliwia utrzymanie w programie dotychczasowej obsługi skal PIT. Progi, stawki i kwoty zmniejszające podatek nie są już edytowalne i zapisywane w bazie danych, lecz są zapisane na sztywno w samym programie (zarówno te obowiązujące w latach poprzednich, jak i nowe na rok 2017). Dlatego polecenie „Skala PIT” zostało przeniesione z menu „System” do menu „Pomoc” ; zamiast okna do edycji skali otwiera teraz temat pomocy opisujący skalę na dany rok.

Odbiorca na fakturze

Na fakturze można podać nazwę i adres odbiorcy. Dane te można wpisać lub wybrać z listy, która rozwija się po kliknięciu na strzałkę przy polu nazwy odbiorcy. Lista zawiera dane odbiorców z faktur wystawionych dla danego NIP'u nabywcy w ciągu ostatnich dwóch lat. Wybierając odbiorcę wybiera się automatycznie osobę otrzymującą fakturę.

Dane odbiorcy widnieją też na fakturze korygującej. Jeśli nie poda się odbiorcy, to na wydruku faktury ani korekty nie znajdzie się akapit im poświęcony.

Nowy wzór świadectwa pracy

Szablon świadectwa pracy dostosowano do nowego wzoru. Jeśli użytkownik zmieniał ten szablon (SwiaPrac2.rtf), i chciałby aby te zmiany nadal były widoczne, to musi przekopiować do nowego szablonu „SwiaPrac3.rtf”. Ścieżka do katalogu szablonów podana jest w oknie „Informacje o programie”.

Miesięczne VAT-UE i VAT-27

Program dostosowano do nowych przepisów (art. 100 ust. 3 i art. 101a ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług), zgodnie z którymi od stycznia 2017 r. informacje podsumowujące VAT-UE i VAT-27 składa się miesięcznie.

Inne ulepszenia i zmiany

  • Można wystawić fakturę VAT marża z ceną sprzedaży niższą niż cena zakupu.
  • Zmodernizowano import z plików programu Subiekt w formacie EDI++ (pliki .epp), zgodnie z najnowszą specyfikacją tego formatu.
  • (wer. 17.0.14) poprawiony wydruk dwuczęściowy PKPiR (nie drukowały się ramki w drugiej części)
  • (wer. 17.0.15) Poprawione obliczanie na zasadach ogólnych zaliczek uproszczonych na rok 2017. Kwota zmniejszająca podatek, uwzględniana była dla obliczeń rocznych zamiast dla obliczeń zaliczek.
  • (wer. 17.0.17) Dokładniejsze sprawdzanie kompletność zarejestrowanych danych w celu zapewnienia zgodność z szablonem JPK_VAT.
  • (wer. 17.0.19) Poprawiono obsługę nietypowych statusów wysłanych JPK (są to statusy: 0 i 100).
  • (wer. 17.0.23) Ulepszona obsługa błędnych statusów JPK otrzymywanych z Ministerstwa Finansów.
  • (wer. 17.0.23) Polecenie „Pobierz UPO” działa też dla JPK z błędnymi statusami.
  • (wer. 17.0.23) Ulepszona obsługa NIP 9999999999 w PIT-11 i PIT-40.

DATA PUBLIKACJI: 2017-02-03 » Pozostałe aktualności
Pliki do pobrania
Kategorie
»Na górę »Strona główna
infolinia 801 000 321
Kontakt
Adad Systems
ul. Traktorowa 40/1
91-129 Łódź
tel. 42 61 15 800
Proponujemy również
© ADAD : Księga podatkowa : Podatki VAT, PIT : Deklaracje podatkowe : Mała Firma : : Projekt i wykonanie BerMar multimedia
-
ADAD
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.