ADAD Pomoc Techniczna
Aktualizacja 18.3 - poprawiona 2

Ukazała się kolejna aktualizacja programu TaxPro do wersji 18.3.Abonenci mogą ją pobrać za pomocą mechanizmu „Powiadomień o aktualizacjach”, albo jak dotychczas po zalogowaniu na Konto klienta.
Pozostałych użytkowników zachęcamy do zakupu aktualizacji z abonamentem.

Zmiany w wersji 18.3

Nowy wzór PIT-4R

Program dostosowano do nowego formularza POLTAX oraz wzoru dokumentu elektronicznego PIT-4R(7), który musi być stosowany do rozliczeń za rok 2018. Zmiany w deklaracji polegają na usunięciu pól związanych z rocznymi obliczeniami podatku PIT-40, w związku ze skreśleniem art. 37 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (likwidacją PIT-40).

Podpisywanie JPK_VAT profilem zaufanym

Obok podpisywania dokumentów JPK przy użyciu podpisu kwalifikowanego lub danych autoryzacyjnych, jest i trzecia metoda: podpisywanie profilem zaufanym. Można z niej korzystać o ile posiada się taki profil. Podpisywanie polega na otwarciu w przeglądarce internetowej specjalnej strony przygotowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji (wymaga zalogowania do profilu zaufanego). Na tej stronie trzeba wczytać (wysłać) plik, który ma być podpisany. Jeśli plik zostanie przyjęty, to można go podpisać profilem zaufanym. Polega to na wpisaniu na stronie otrzymanego kodu autoryzacyjnego. Podpisany plik można następnie pobrać i zapisać na swoim komputerze.

Aby skorzystać z wyżej opisanej metody w programie, należy przed wysyłką lub zarejestrowaniem podpisanego JPK wybrać w oknie „Opcje JPK” jako rodzaj podpisu „profil zaufany”. Wtedy wysyłka lub rejestracja rozpoczyna się od pojawienia się okna „Podpisywanie profilem zaufanym”. Z tego okna można otworzyć w przeglądarce opisaną wyżej stronę służącą do podpisywania JPK_VAT. Kiedy strona jest już otwarta, należy przeciągnąć i upuścić na nią, lub wpisać, podaną w oknie (i od razu umieszczoną w schowku Windows) nazwę pliku, który ma być podpisany. Na koniec trzeba wpisać w oknie nazwę podpisanego pliku, który został pobrany. Jeśli wszystko przebiegnie pomyślnie, to po zatwierdzeniu okna podpisany profilem zaufanym dokument zostaje wysłany do Ministerstwa Finansów lub zarejestrowany, zależnie od wybranej opcji. Przebiega to dokładnie tak samo jak dla dokumentów podpisanych przy użyciu podpisu kwalifikowanego. Tak samo też sprawdzany jest status wysłanego dokumentu i pobierane jest UPO.

Uwaga: podobnie jak w przypadku podpisu kwalifikowanego, podpisywany jest nie sam plik JPK, tylko dokument wysyłki (plik InitUpload.xml).

Strona, na której podpisuje się dokumenty profilem zaufanym, działa powoli i z różnym skutkiem (ten sam dokument bywa tam raz zweryfikowany jako błędny, a za chwilę jako poprawny). Ponadto, ponieważ nie jest możliwa integracja aplikacji finansowo-księgowych z profilem zaufanym, podpisywanie nim dokumentów jest dość skomplikowane i niewygodne. Dlatego, jeśli jest możliwe podpisanie dokumentu przy użyciu podpisu kwalifikowanego lub danych autoryzacyjnych, to lepiej wybrać którąś z tych dwóch metod.

Stawka ryczałtu 12,5%

Przychody z umowy najmu zawartej w ramach działalności gospodarczej nie mogą być opodatkowane w formie ryczałtu. Ta forma opodatkowania jest zarezerwowana wyłącznie dla tzw. najmu prywatnego. Dlatego w firmach i źródłach przychodów właściciela, które mają zryczałtowaną formę opodatkowania i są oznaczone jako najem, może być stosowana jedynie stawka 8,5%. Od 1 stycznia 2018 r. ryczałt od przychodów z najmu wynosi 8,5% do kwoty 100000 zł; od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 12,5% przychodów. Przychody opodatkowane ryczałtem w firmach i źródłach nieoznaczonych jako najem nie pochodzą z najmu. Wynikają stąd następujące zmiany w programie:

 1. Podczas rejestracji dokumentów w firmie opodatkowanej ryczałtem, oznaczonej jako najem, można wybrać stawkę ryczałtu tylko 8,5%.
 2. Przychody z dodatkowego źródła opodatkowanego ryczałtem, oznaczonego jako najem, można wpisywać tylko w kolumnie dla stawki 8,5%.
 3. W miesięcznym obliczeniu ryczałtu i w PIT-28 stawka 12,5% jest stosowana powyżej 100000 zł przychodu, tylko do tej części przychodów opodatkowanych stawką 8,5%, która pochodzi z najmu.

Inne ulepszenia i zmiany

 • Na stronie „Forma opodatkowania” okna danych firmy można ustawić domyślną stawkę ryczałtu, która jest potem podpowiadana przy rejestracji nowych dokumentów i ustawiana w importowanych dokumentach, w okresach gdy firma jest opodatkowana ryczałtem. Jeśli zaznaczona jest kratka „Najem lub tp.”, to domyślna stawka ryczałtu wynosi 8,5% i nie można jej zmienić.
 • Wszędzie tam gdzie wprowadza się adresy e-mail (w oknach danych firmy, kontrahenta, pracownika, właściciela i osoby współpracującej) sprawdzana jest przed zapisem poprawność tych adresów, czyli czy mają format zgodny z regułami tworzenia adresów oraz ze schematami XML stosowanymi przez Ministerstwo Finansów.
 • Pole adresu e-mail firmy zostało wydłużone tak, by mogło pomieścić każdy prawidłowy adres. Jest to istotne ze względu na możliwość wpisywania adresów e-mail do plików JPK_VAT, oraz konieczność podawania adresu e-mail przy wysyłce JPK_VAT z danymi autoryzacyjnymi.
 • Wydłużone zostało pole adresu e-mail kontrahenta, pracownika, właściciela i osoby współpracującej.
 • Pole pełnej nazwy firmy zostało wydłużone do 240 znaków, bo maksymalnie tyle może mieć ta nazwa według schematu JPK_VAT.
 • Pola nazwy i adresu kontrahenta w słowniku kontrahentów, wystawianych fakturach i rejestrowanych dokumentach zostały wydłużone do granic określonych w schemacie JPK_VAT. Oczywiście w plikach JPK_VAT są zapisywane całe te wydłużone nazwy i adresy. Podobnie w przypadku eksportu i importu dokumentów. Natomiast na wydrukach nazwy i adresy są na razie ograniczone tak jak dotychczas.
 • Ze względu na zwiększoną liczbę rodzajów podpisów dokumentów JPK i zróżnicowanie obsługi w zależności od rodzaju podpisu, w oknie-liście deklaracji dodana została kolumna „Podpis”, w której podany jest rodzaj podpisu: kwalifikowany, profil zaufany albo dane autoryzacyjne.
 • Dokumenty ze statusem „podpisane”, podpisane profilem zaufanym, są też wyróżnione innym odcieniem zieleni; pośrednim między odcieniem dokumentów z podpisem kwalifikowanym, a dokumentów z danymi autoryzacyjnymi.
 • W oknie „Opcje JPK” dodano guzik [Podgląd], którego naciśnięcie powoduje przedstawienie w postaci raportu zawartości JPK, który ma być wysłany, zarejestrowany lub zapisany do pliku.
 • W pliku JPK_VAT kwoty netto i VAT dostaw dla stawki "TAXI" (aktualnie 4%) są wykazywane w tych samych pozycjach (aktualnie K_17 i K_18) co dostawy opodatkowane stawką obniżoną (aktualnie 8%). Przy imporcie pliku JPK_VAT kwoty z pozycji K_17 i K_18 są przyporządkowywane do właściwej stawki: "TAXI" lub obniżonej.
 • Przy imporcie dokumentów nabyć z pliku JPK_VAT kwoty VAT i netto przyporządkowywane są do takiej stawki, której wartość jest równa ich ilorazowi. Jeśli iloraz nie odpowiada żadnej stawce, to netto i VAT przyporządkowywane są tak jak dotychczas do stawki podstawowej.
 • W JPK_VAT były wykazywane nabycia towarów handlowych brutto, nawet jeśli nie przysługuje od nich odliczenie. Teraz wykazywane są tylko nabycia z odliczeniem.
 • Poprawiono podgląd JPK w oknie deklaracji seryjnych.
 • W zeznaniu PIT-36 należne zaliczki w uproszczonej formie były zmniejszane o kwoty stosowane w rocznym obliczeniu podatku, zamiast o kwoty stosowane w obliczeniach zaliczek. Tak samo zaliczki wpłacone, jeśli zaznaczono, że są równe obliczonym. Jest to poprawione.
 • (wer. 18.3.7) Poprawiony problem z widocznością wszystkich możliwych rodzajów podpisu w oknie „Opcje JPK”.
 • (wer. 18.3.7) Poprawiony problem powodujący, że po podpisaniu JPK_VAT danymi autoryzacyjnymi pojawiała się zachęta do złożenia podpisu kwalifikowanego. JPK_VAT nie był rejestrowany w programie, ale na podany adres e-mail przychodziła informacja o złożeniu.
 • (wer. 18.3.10) Poprawione obliczenie ryczałtu dla przychodów z najmu ponad 100000 zł.

DATA PUBLIKACJI: 2018-03-14 » Pozostałe aktualności
Pliki do pobrania
Kategorie
»Na górę »Strona główna
infolinia 801 000 321
Kontakt
Adad Systems
ul. Morgowa 4
91-223 Łódź
tel. 42 61 15 800
Proponujemy również
© ADAD : Księga podatkowa : Podatki VAT, PIT : Deklaracje podatkowe : Mała Firma : : Projekt i wykonanie BerMar multimedia
-
ADAD
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.