ADAD Pomoc Techniczna
Aktualizacja 18.5.

Ukazała się kolejna aktualizacja programu TaxPro do wersji 18.5.Abonenci mogą ją pobrać za pomocą mechanizmu „Powiadomień o aktualizacjach”, albo jak dotychczas po zalogowaniu na Konto klienta.
Pozostałych użytkowników zachęcamy do zakupu aktualizacji z abonamentem.

Zmiany w wersji 18.5

Zmiany w podpisywaniu e-deklaracji i JPK

W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2018r. art. 137 Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, Ministerstwo Finansów poinformowało, że wyłącza obsługę algorytmu kryptograficznego SHA-1 w podpisie dokumentów XML. Przyjmowane będą dokumenty XML tylko z kryptografią SHA-256 w podpisie. Dokumenty elektroniczne podpisane z użyciem algorytmu SHA-1 będą odrzucane z błędem. W związku z tym do podpisywania dokumentów XML w programie stosowany jest odtąd wyłącznie algorytm SHA-256.

Dodanie JPK_PKPIR i JPK_EWP

Od 1 lipca 2018 roku wszyscy podatnicy, którzy stosują oprogramowanie komputerowe do prowadzenia księgowości, mają obowiązek przekazywania do organów podatkowych danych z podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo ewidencji przychodów w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_PKPIR, JPK_EWP). Dane te będą przekazywane na żądanie organów podatkowych w trakcie kontroli podatkowej.

Polecenia tworzenia i ewentualnej wysyłki tych plików znajdują się tam gdzie zestawienia księgi i ewidencji przychodów; to jest przy zaznaczonej firmie w oknie-liście firm, menu „Analizy” -> „JPK_PKPIR” albo „JPK_EWP”

Ponieważ zawartość pliku JPK_PKPIR jest niejednorodna (oprócz wypisu z księgi za zadany okres znajduje się tam też rozliczenie dochodu z remanentem oraz wykaz spisów z natury za cały rok) trudno byłoby ją przedstawić na podglądzie w postaci jednego raportu. Dlatego są dwa: pierwszy zawiera rozliczenie dochodu z remanentem, a drugi wypis z księgi.

Dokumenty wysyłki JPK_PKPIR i JPK_EWP można podpisywać certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym, dokładnie tak samo jak JPK_VAT, mimo że (w chwili publikacji tej wersji programu) na rządowej stronie służącej do podpisywania profilem zaufanym są informacje tylko o JPK_VAT.

Ochrona PDF hasłem

Dokumenty PDF tworzone naszym programem mogą być odtąd chronione hasłem. Oznacza to, że trzeba podać hasło aby otworzyć taki dokument. Dokumenty PDF tworzone dla firmy są chronione hasłem, które ustawia się w polu „Hasło PDF” na stronie „Dane identyfikacyjne” okna edycji danych firmy. Analogicznie dokumenty tworzone dla właściciela są chronione hasłem, które ustawia się w polu „Hasło PDF” na stronie „Dane personalne” okna edycji danych właściciela. W obu przypadkach puste hasło (takie jest początkowo) powoduje, że dokumenty nie są chronione. Opcję ochrony dokumentów można też wyłączyć jednocześnie dla wszystkich firm i właścicieli nowym poleceniem „Chroń hasłami” w menu „System” -> „Ustawienia” -> „PDF”. Praca z włączoną opcją ochrony dokumentów jest niewygodna, bo utrudniony jest wgląd w zestawienia. Dlatego tę opcję warto włączyć tylko jeśli chce się przygotować dla jakiejś firmy lub właściciela dokument, który ma być przekazany drogą elektroniczną.

Dokumenty niechronione hasłem były i są nadal zapisywane pod nazwą tymczasową i zaraz otwierane. W przypadku dokumentu chronionego, który przeznaczony jest zwykle dla innej osoby niż ta, która go tworzy, zapisywanie dokumentu do pliku oraz jego otwieranie może być niecelowe. Celowe może być zapisanie dokumentu do pliku, bez otwierania. Dlatego dla dokumentów chronionych są dwie dodatkowe opcje w menu „System” -> „Ustawienia” -> „PDF” -> „Obsługa chronionych”:

  • „Twórz jako pliki tymczasowe” – jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, to utworzeniem dokumentu trzeba podać miejsce zapisu i nazwę pliku. Taki plik nie jest tymczasowy, więc nie jest usuwany przez Windows.
  • „Otwieraj po utworzeniu” – zaznaczenie tej opcji powoduje, że dokument będzie otwarty w domyślnym programie przypisanym do plików PDF, który zażąda podania hasła.

Jeśli obie opcje są zaznaczone (domyślnie), to dokumenty chronione obsługiwane są tak samo jak niechronione. Nie może być równocześnie zaznaczona opcja „Twórz jako pliki tymczasowe” i odznaczona „Otwieraj po utworzeniu”, bo prowadziłoby to do tworzenia plików, które trudno by było znaleźć.

Uwaga: Ochrona hasłami nie obejmuje na razie formularzy PDF wypełnianych naszym programem, ponieważ tworzone są w inny sposób – przez dopisywanie tekstów do oryginalnych, niechronionych plików PDF.

Inne ulepszenia i zmiany

  • W związku z wejściem w życie ustawy o usługach zaufania, dotychczasowy certyfikat głównego urzędu certyfikacji, wykorzystujący algorytm SHA-1, został zastąpiony nowym, wykorzystującym mocniejszą kryptografię. Dotyczy to nowo wydawanych certyfikatów kwalifikowanych. Ta wersja Puzzli rozpoznaje prawidłowo takie certyfikaty; starsze wersje nie uznają ich za certyfikaty kwalifikowane.
  • W wyniku wprowadzenia przez Microsoft w Windows 10 opcji kontrolowanego dostępu do folderów, Puzzle nie mogły zapisywać plików konfiguracyjnych gdy ta opcja była włączona, i w efekcie nie działały wtedy poprawnie. Rozwiązaliśmy ten problem dopisując Puzzle do listy aplikacji wyłączonych spod kontroli dostępu do folderów. Ustawienia kontrolowanego dostępu do folderów oraz lista aplikacji wyłączonych spod tej kontroli znajdują się w Windows Defender Security Center, w sekcji „Ochrona przed wirusami i zagrożeniami”.
  • W menu „System” -> „Ustawienia” dodano opcję „Pytaj czy zamknąć aplikację”, której zaznaczenie powoduje, że przy próbie zamknięcia Programu pojawia się pytanie czy na pewno je zamknąć.

DATA PUBLIKACJI: 2018-07-02 » Pozostałe aktualności
Pliki do pobrania
Kategorie
»Na górę »Strona główna
infolinia 801 000 321
Kontakt
Adad Systems
ul. Morgowa 4
91-223 Łódź
tel. 42 61 15 800
Proponujemy również
© ADAD : Księga podatkowa : Podatki VAT, PIT : Deklaracje podatkowe : Mała Firma : : Projekt i wykonanie BerMar multimedia
-
ADAD
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.