ADAD Pomoc Techniczna
Aktualizacja 18.10.

Ukazała się kolejna aktualizacja programu TaxPro do wersji 18.10.Abonenci mogą ją pobrać za pomocą mechanizmu „Powiadomień o aktualizacjach”, albo jak dotychczas po zalogowaniu na Konto klienta.
Pozostałych użytkowników zachęcamy do zakupu aktualizacji z abonamentem.

Zmiany w wersji 18.10

Nowe wzory PIT-28 i załączników

Program dostosowano do nowych wzorów elektronicznych i formularzy POLTAX: PIT-28(21), PIT-28/A(18), PIT-28/B(15), PIT/O(23), PIT/D(27), oraz wzorów elektronicznych PIT-2K i ORD-ZU, obowiązujących za rok 2018.

Zmiany w PIT-28 i PIT-28/A są związane głównie z wprowadzeniem stawki ryczałtu 12,5%.

W naszym programie wszystkie przychody z najmu rejestruje się ze stawką 8,5%; stawki 12,5% podczas rejestracji w ogóle nie widać. Dotyczy to zarówno rejestracji zdarzeń gospodarczych w obsługiwanych firmach, jak i wprowadzania przychodów miesięcznych w źródłach przychodów. Program sam potem oblicza, uwzględniając limit przychodów z najmu określony na stronie „PIT - ryczałt” okna danych właściciela, jaka część z tak zarejestrowanych przychodów ma być opodatkowana stawką 12,5% i wykazana jako taka w obliczeniu ryczałtu i w PIT-28.

Przedsiębiorstwo w spadku składa PIT-28S a nie PIT-28. Dla PIT-28S jest osobny wzór dokumentu elektronicznego. Formularz POLTAX jest ten sam, ale skreśla się na nim oznaczenie „PIT-28”, nie wypełnia niektórych pozycji (np. adresu podatnika) i nie dołącza PIT/D ani PIT-2K. W naszym programie przedsiębiorstwo w spadku jest tworzone i obsługiwane tak jak właściciel; trzeba tylko zaznaczyć pole „Przedsiębiorstwo w spadku” na stronie „Dane personalne” okna danych właściciela. Dla takiego właściciela tworzony jest PIT-28S a nie PIT-28.

Zmienione obliczenie ryczałtu

Obliczenie ryczałtu zostało dostosowane do nowego wzoru PIT-28. W oknie i na wydruku obliczenia ryczałtu za okresy roku 2018 i następnych jest nowa kolumna - dla stawki 12,5%. Ta kolumna jest wypełniana począwszy od wiersza podsumowania przychodów z różnych źródeł (w przypadku jedynego źródła - już w jego wierszu), w przypadku przekroczenia limitu przychodów z najmu opodatkowanych stawką 8,5%.
Kolumny dla poszczególnych stawek ryczałtu są odtąd uporządkowane tak jak w PIT-28 od najniższej do najwyższej stawki.

W ciągu całego 2018 roku z wielu miarodajnych źródeł (m.in. z Krajowej Informacji Podatkowej) uzyskiwaliśmy potwierdzenie, iż limit przychodów z najmu opodatkowanych stawką 8,5% należy stosować do przychodów po dokonaniu odliczeń. Po ukazaniu się w listopadzie 2018 roku nowego wzoru zeznania PIT-28 przeważają jednak opinie iż limit ten dotyczy przychodów z najmu przed dokonaniem odliczeń. Zmieniamy zatem algorytm obliczeń. Może to spowodować różnicę w obliczanym miesięcznie lub kwartalnie podatku względem obliczeń dokonywanych poprzednią wersją programu, ale tylko w przypadku gdy przychody z najmu przekraczają ww. limit i dokonuje się odliczeń od przychodów w ciągu roku.

Nowy wzór PIT-11

Program dostosowano do nowego wzoru elektronicznego i formularza POLTAX PIT-11(24), obowiązujących za rok 2018.

Ponieważ informacja PIT-11(24) jest składana również przez rolników w związku z wypłatą wynagrodzeń z tytułu umów o pomocy przy zbiorach, zamiast NIP płatnika może zawierać PESEL. Program umieszcza w PIT-11(24) numer PESEL zamiast NIP jeśli firma jest osobą fizyczną i w danych tej osoby (tj. właściciela) nie ma podanego NIP, a jest podany PESEL.

W PIT-11(24) jest nowa część F, w której wykazuje się przychody z tytułu umów o pomocy przy zbiorach, o których mowa w art. 20 ust. 1 ust.. Wszystkie pozycje tej części (cztery pola kwotowe i opisy trzech z nich) można wypełnić w oknie PIT-11(24). Pola do wprowadzania opisów są dostępne gdy kwoty, których dotyczą, są niezerowe.

W części, w której wykazuje się przychody zwolnione od podatku (G), jest nowa pozycja, dotycząca przychodów z tytułu stypendium, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy. To pole można wypełnić w oknie PIT-11(24).

Jeśli firma jest osobą fizyczną, a w danych tej osoby jest zaznaczone, że to przedsiębiorstwo w spadku, to na wydruku PIT-11(24), po imieniu, nazwisku i dacie urodzin właściciela, będzie dopisek „w spadku” - zgodnie z instrukcją na końcu PIT.

Nowy wzór PIT-8AR

Program dostosowano do nowego wzoru elektronicznego i formularza POLTAX PIT-8AR(7), obowiązujących za rok 2018.

Ilość wierszy deklaracji prawie się podwoiła. Zmieniła się też ich kolejność. Ryczałt od umów o dzieło i zleceń z rezydentami jest teraz wykazywany nie w wierszu „Inne należności”, lecz w wierszu „Umowy wg art. 13 pkt 2 i 5-9”.

Jeśli firma jest osobą fizyczną, a w danych tej osoby jest zaznaczone, że to przedsiębiorstwo w spadku, to na wydruku PIT-8AR(7), po imieniu, nazwisku i dacie urodzin właściciela, będzie dopisek „w spadku”.

Nowy wzór PIT-4R

Program dostosowano do nowego wzoru elektronicznego i formularza POLTAX PIT-4R(8), obowiązujących za rok 2018.

Przywrócono wiersze usunięte w PIT-4R(7), zmieniono kolejność pozostałych.

Jeśli firma jest osobą fizyczną, a w danych tej osoby jest zaznaczone, że to przedsiębiorstwo w spadku, to na wydruku PIT-4R(8), po imieniu, nazwisku i dacie urodzin właściciela, będzie dopisek „w spadku”.

Nowa skala podatkowa (wer. 18.10.12)

Program dostosowano do skali podatkowej obowiązującej w roku 2019.


DATA PUBLIKACJI: 2019-01-02 » Pozostałe aktualności
Pliki do pobrania
Kategorie
»Na górę »Strona główna
infolinia 801 000 321
Kontakt
Adad Systems
ul. Morgowa 4
91-223 Łódź
tel. 42 61 15 800
Proponujemy również
© ADAD : Księga podatkowa : Podatki VAT, PIT : Deklaracje podatkowe : Mała Firma : : Projekt i wykonanie BerMar multimedia
-
ADAD
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.