ADAD Pomoc Techniczna
Aktualizacja 19.1 - poprawiona 2

Ukazała się kolejna aktualizacja programu TaxPro do wersji 19.1.Abonenci mogą ją pobrać za pomocą mechanizmu „Powiadomień o aktualizacjach”, albo jak dotychczas po zalogowaniu na Konto klienta.
Pozostałych użytkowników zachęcamy do zakupu aktualizacji z abonamentem.

Zmiany w wersji 19.1

Uwaga:
Aktualizacja zmienia strukturę bazy danych. Należy ją wykonać na wszystkich stanowiskach korzystających z tej samej bazy danych.

Zmiany dotyczące złych długów

Do nowych przepisów dostosowano ustawianie miesiąca VAT-ZD w rejestrowanych dokumentach, które nie zostały uregulowane na czas. Podczas rejestracji takich dokumentów miesiąc ten jest ustawiany na miesiąc, w którym minie 90 dni od terminu płatności.

Załącznik VAT-ZD do VAT-7 i VAT-7K, raporty „Analizy -> Zestawienia VAT -> Złe długi -> Wierzytelności -> Korekta” oraz „Uregulowane po korekcie”, uwzględniają w danym miesiącu dokumenty z odpowiednim miesiącem VAT-ZD. Od 2019 roku będzie to miesiąc zawierający 90 dzień po terminie płatności.

Raporty „Analizy -> Zestawienia VAT -> Złe długi -> Zobowiązania -> Korekta” i „Uregulowane po korekcie” oraz odpowiadające im pozycje korekt 49 i 50 deklaracji VAT-7 i VAT-7K automatycznie uwzględniają w danym miesiącu dokumenty, którym minął właśnie 90 dzień od dnia upływu terminu płatności. W 2019 roku korekty te uwzględniają także dokumenty z 2018 roku, których nieściągalność została uprawdopodobniona dopiero po 1 stycznia 2019 roku. W takim wypadku także stosowany jest 90-dniowy okres uprawdopodobnienia.

Do dokumentów, dla których 90 dzień od dnia terminu płatności przypada przed 2019-01-01 stosuje się nadal 150 dniowy okres po upływie, którego wierzytelność uznaje się za nieściągalną.

Księgowanie wydatków samochodowych dla „nie-vatowców”

Możliwość częściowego księgowania kosztów związanych z pojazdami została rozszerzona na zapisy tylko do księgi. W tym celu zmienione zostało działanie okna rejestracji dokumentu. Zamiast dotychczasowego jednego wyboru „dotyczy pojazdu” są teraz osobne wybory ile procentowo ma być odliczenia, a ile procentowo ma zostać zaksięgowane. Te wybory pojawiają się gdy zaznaczy się kratkę „dot. pojazdu”. Jest ona widoczna wtedy gdy dekretacja jest właściwa dla dokumentów związanych z pojazdami; przy rejestracji VAT musi być także zaznaczone „Odliczenie VAT”. W przypadku zapisu tylko do rejestru VAT do wyboru jest tylko procent odliczenia, zaś w przypadku zapisu tylko do księgi - tylko procent księgowania, w pozostałych przypadkach widać oba procenty.

Przy zapisie tylko do księgi, wprowadza się kwotę z dokumentu, której procentowa część ma trafić do księgi. Jeśli jest to mniej niż 100%, to obok okna wyboru procentu księgowania jest podany wynik przemnożenia wprowadzonej kwoty przez wybrany procent. Tak samo jest gdy zapis dotyczy również rejestrów VAT, z tym że w takim przypadku procent księgowania odnosi się do sumy netto, ewentualnie plus nieodliczony VAT – o ile jest zaznaczone „Nieodliczony VAT księguj z netto”.

W oknie-liście zarejestrowanych dokumentów informacje o odliczonym VAT, zarejestrowanej części netto i procencie księgowania zostały przeniesione z kolumny „Pojazd” do kolumn „Netto”, „VAT” i „Kwota zapisu”.

Zmiany w raporcie „VAT od wydatków samochodowych ...”

Zestawienie „VAT od wydatków samochodowych odliczany w 50%”, służące do księgowania nieodliczonego VAT, zostało rozszerzone o kolumnę, w której podane jest jaka część (100%, 75%, 20%) nieodliczonego VAT ma być księgowana, i o kolumny, w których podane jest ile ma być zaksięgowane jako pozostałe wydatki, a ile jako koszty badawczo-rozwojowe. Ponadto, kolumna „Odliczony VAT” została zastąpiona kolumną „Nieodliczony VAT”, bo ten jest tu istotniejszy.

Inaczej niż dotąd, w zestawieniu wykazywane są również dokumenty, dla których nieodliczony VAT został od razu zaksięgowany. Dla takich dokumentów kolumny zawierające kwoty do zaksięgowania są puste.

Nazwa zestawienia została zmieniona na „Nieodliczony VAT od wydatków samochodowych”, co lepiej oddaje zawartość i przeznaczenie tego zestawienia.

Obsługa informacji IFT-1/IFT-1R

Można tworzyć, drukować i składać drogą elektroniczną informacje IFT-1/IFT-1R(14) analogicznie jak inne deklaracje obsługiwane w programie. Polecenie utworzenia tej informacji znajduje sie w menu „Zestawienia” pracownika. Jest dostępne tylko dla nierezydentów; pracowników o kodzie kraju różnym od „PL”.

Wyboru czy ma być sporządzona informacja IFT-1 (informacja na wniosek pracownika) czy IFT-1R (informacja roczna) dokonuje się zaznaczając albo nie kratkę "Informacja roczna". Zaznaczenie tej kratki powoduje, że w informacji nie ma daty wniosku pracownika. Poza tym działanie programu jest w zasadzie takie samo dla IFT-1 i IFT-1R.

W nowo tworzonych IFT-1/IFT-1R podpowiadany jest na podstawie ryczałtowych umów o dzieło i zleceń pracownika okres informacji oraz kwoty i stawka w wierszu przychodu według art. 29-30a ustawy. Zmiana podpowiedzianych wartości skutkuje zabarwieniem ich na czerwono. Naciśnięcie guzika [Aktualizuj] usuwa to zabarwienie wypełniając pozycje wartościami obliczonymi na podstawie umów ryczałtowych.

Inne ulepszenia i zmiany

  • (wer. 19.1.6) Poprawiono czyszczenie pola „Uwagi” okna dokumentu.
  • (wer. 19.1.7) Zmodyfikowane obliczanie terminu przedawnienia długu.

DATA PUBLIKACJI: 2019-02-18 » Pozostałe aktualności
Pliki do pobrania
Kategorie
»Na górę »Strona główna
infolinia 801 000 321
Kontakt
Adad Systems
ul. Morgowa 4
91-223 Łódź
tel. 42 61 15 800
Proponujemy również
© ADAD : Księga podatkowa : Podatki VAT, PIT : Deklaracje podatkowe : Mała Firma : : Projekt i wykonanie BerMar multimedia
-
ADAD
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.