ADAD Pomoc Techniczna
eDeklaracje - Korekta VAT-7K
Szanowni Państwo,
29 stycznia 2009 roku zgłosiliśmy do Pomocy Technicznej Systemu e-Deklaracje zidentyfikowany przez nas błąd w strukturze dokumentu XML - schemie VAT-7K(4)_v1-0.xsd . Błąd dotyczył tekstu pouczenia, który jednocześnie był rozbieżny z tekstem w schemie VAT-7(10)_v1-0.xsd .
30 stycznia 2009 roku otrzymaliśmy e-mail z odpowiedzią, że „Rzeczywiście nastąpiła omyłka pisarska w treści pouczenia. Zostanie to naprawione przy kolejnej publikacji schematu XSD.”

Prawie dwa i pół roku minęło od tego zdarzenia. W tym czasie Ministerstwo Finansów opublikowało dwa kolejne wzory deklaracji i właściwe dla nich struktury dokumentów XML powielając w nich zgłoszony przez nas błąd.

17 maja 2011 roku o godzinie 14:30 na stronie www.e-deklaracje.gov.pl w opcji „Aktualności” opublikowano informację, „że została zmieniona struktura dokumentu XML dla VAT-7K(6).... Zmieniono schemę/formularz VAT-7K(6)_v1-1: atrybut wersjaSchemy_”1-1” w elemencie ; w treści elementu ”.
Zmiana treści elementu jest jedyną aktualizacją struktury dokumentu XML, gdyż zmiana w elemencie jest formalną zmianą identyfikatora(numeru) wersji schemy.

Od 17 maja teletransmisja z programu Puzzle/TaxPro do Systemu eDeklaracje deklaracji/korekty deklaracji VAT-7K z aktualnie implementowaną schemą VAT-7K_v1-0 powoduje otrzymanie komunikatu statusu dokumentu: „401- Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem xsd”.
Ze względu na termin składania deklaracji kwartalnych VAT-7K za II kwartał br. rozpoczynający się od 1 lipca br. w programie Puzzle/TaxPro nowa struktura dokumentu XML VAT-7K(6)_v1-1 zostanie wprowadzona w najbliższej aktualizacji tj. w czerwcu br..
Do tego czasu w przypadku konieczności składania korekty deklaracji VAT-7k lub składania deklaracji za I kwartał br. po obowiązującym terminie prosimy korzystać z drukowanych papierowych formularzy deklaracji VAT-7K(6) lub posługiwać się interaktywnym formularzem VAT-7K(6)_v1-1.pdf dostępnym na stronie www.e-deklaracje.gov.pl opcja „Formularze/Formularze interaktywne dla dokumentów składanych drogą elektroniczną: Z kwalifikowanym podpisem elektronicznym/VAT/VAT-7K Deklaracja dla podatku od towarów i usług 2011-01-01”.

Nie znamy przyczyny zaniechania usunięcia zgłoszonego przez nas błędu od stycznia 2009 roku przy okazji wprowadzania schem VAT-7K(5) i VAT-7K(6)_v1_0 ani wprowadzenia nowej struktury dokumentu XML właśnie teraz. Za utrudnienia z korzystania programu Puzzle/TaxPro do czasu implementacji schemy VAT-7K(6)_v1-1 użytkowników programu serdecznie przepraszamy.
Jednocześnie informujemy, że jak wynika z doświadczeń użytkowników programu Puzzle/TaxPro i naszych, tj. doświadczeń firmy, która już od początku 2009 roku do swego produktu wprowadziła teletransmisję deklaracji podatkowych – wszelkie bieżące niedogodności w użytkowaniu e-deklaracji wynikają z przyczyn dotyczących funkcjonowania Systemu e-Deklaracje. Dlatego w przypadku zauważenia takich niedogodności uprzejmie prosimy sygnał do nas, ale przede wszystkim o sprawdzenie informacji publikowanych na www.e-deklaracje.gov.pl w opcji „Aktualności”, gdzie publikowane są m/innymi komunikaty o przerwach w prawidłowym funkcjonowaniu systemu lub zmianach w strukturach dokumentów XML, o których producenci oprogramowania niestety nie są informowani z uprzedzeniem.

Z poważaniem
Zespół Adad Systems
English (auto-detected) » Polish


DATA PUBLIKACJI: 2011-05-20 » Pozostałe aktualności
Kategorie
»Na górę »Strona główna
infolinia 801 000 321
Kontakt
Adad Systems
ul. Morgowa 4
91-223 Łódź
tel. 42 61 15 800
Proponujemy również
© ADAD : Księga podatkowa : Podatki VAT, PIT : Deklaracje podatkowe : Mała Firma : : Projekt i wykonanie BerMar multimedia
-
ADAD
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.