ADAD Pomoc Techniczna
Aktualizacja 19.6 - poprawiona 3

Ukazała się kolejna aktualizacja programu TaxPro do wersji 19.6.Abonenci mogą ją pobrać za pomocą mechanizmu „Powiadomień o aktualizacjach”, albo jak dotychczas po zalogowaniu na Konto klienta.
Pozostałych użytkowników zachęcamy do zakupu aktualizacji z abonamentem.

Przypominamy, że od 1 stycznia 2020 r. nowe wersje TaxPro można będzie instalować wyłącznie w Windows 7, Windows 2008 R2 i nowszych. Tym samym kończy się wsparcie dla Windows XP, Vista, Server 2003 i Server 2008.

Zmiany w wersji 19.6

Uwaga: Aktualizacja zmienia strukturę bazy danych ( T1G35U23 ). Należy ją wykonać na wszystkich stanowiskach korzystających z tej samej bazy danych.

Nowe skale PIT

Zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono dwie nowe skale podatkowe - na rok 2019 i 2020. Nowa skala podatkowa na rok 2019 dotyczy wszystkich podatników jedynie w obliczeniach rocznych podatku. Przy obliczaniu zaliczek od 1 października 2019 roku skalę tę stosuje się jedynie dla osób prowadzących pozarolnicza działalność gospodarczą. W przypadku innych podatników (umowy o prace, umowy zlecenia) przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2019 roku stosuje się stawkę 17%. Jednak na wniosek podatnika, płatnicy zamiast stawki 17% stosują stawkę 17,75%. W związku z tym na stronie „Podatkowe” okna parametrów pracownika jest nowe ustawienie - „Opodatkowanie stawką 17,75% do końca roku”. Ustawienie to jest dostępne tylko w miesiącach październik-grudzień 2019 r., a jego zaznaczenie powoduje oczywiście, że w obliczeniach podatku na liście płac i umowie zleceniu stosowana jest stawka 17,75% zamiast 17%.

Zapis z ustawy nowelizującej: „Art. 6 ust. 3. Od dnia 1 października 2019 r. przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych w 2019 r. w sposób określony dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą kwota zmniejszająca podatek wynosi 548 zł 30 gr. Przepis art. 5 stosuje się.” wskazuje jednoznacznie, iż w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, obliczanie zaliczek według nowej skali podatkowej następuje już w październiku w odniesieniu do dochodów z września lub trzeciego kwartału 2019 roku.

Zerowy PIT dla młodych - dalsze zmiany

Ulepszone ustawienie

Począwszy od 1 stycznia 2020 r. płatnik nie będzie pobierał zaliczek na podatek osobom do 26 roku życia, do momentu przekroczenia limitu zwolnienia. Każdy młody pracownik ma jednak możliwość złożenia wniosku o odstąpienie od zwolnienia w dowolnym momencie roku rozliczeniowego (np. przy osiągnięciu limitu w kilku miejscach zatrudnienia). Możliwość tę określa art. 32 ust. 1f ustawy PIT.

Wobec powyższego umożliwiono w programie ustawianie dla pracownika nie tylko miesiąca, od którego zerowy PIT ma być stosowany, ale również miesiąca (osobno dla każdego roku po 2019), od którego zerowy PIT ma nie być stosowany. W tym celu ustawienie zostało przeniesione ze strony „Dane identyfikacyjne” okna danych pracownika, na zakładkę „Podatkowe” okna parametrów pracownika pod nazwą: „Stosować zerowy PIT dla młodych?”. Ustawienie obowiązuje zawsze tylko do końca roku, w którym zostanie zaznaczone.

Umowy zlecenia

Ustawienia zerowego PIT’u dla młodych są odtąd uwzględniane również u umowach zleceniach, podobnie jak w oknie listy płacy. W obu oknach w takim przypadku pojawia się przy tekście „Podatek należny” dopisek: „zerowy PIT”. W obu oknach nie jest przy tym zerowana stopa ubezpieczenia zdrowotnego odliczonego. Może być to przydatne gdy wskutek zmiany ustawień okaże się, że zerowy PIT nie przysługuje.

To, czy dla danej umowy zlecenia obowiązuje zerowy PIT, zależy od daty rachunku, a jeśli data rachunku nie jest określona to od daty zawarcia umowy.

Określenie terminu wypłaty

Przy ustalaniu prawa pracownika do zerowego PIT dla młodych, istotny jest wiek pracownika w dniu wypłaty. Dlatego polecenie „Zmień miesiąc wypłaty lub ZUS” pozwala od teraz na określenie dokładnej daty wypłaty. Zapisane wcześniej miesiące wypłat są automatycznie przekształcane w daty wypłat w następujący sposób:

  • jeśli miesiąc wypłaty jest taki sam jak miesiąc listy płac, to za datę wypłaty przyjmowany jest ostatni dzień miesiąca wypłaty,
  • jeśli miesiąc wypłaty jest późniejszy niż miesiąc listy płac, to za datę wypłaty przyjmowany jest 10-ty dzień miesiąca wypłaty.

Limit zwolnienia

Przy obliczaniu należnego podatku na liście płac uwzględniany jest limit zwolnienia, który dla przychodów uzyskanych w roku 2019 wynosi 35636,67 zł, a dla przychodów w następnych latach - 85528 zł.

W związku z tym, zamiast dotychczasowej informacji o dochodzie za poprzednie miesiące w oknie płacy, jest teraz informacja o tym dochodzie w rozbiciu na zwolniony i opodatkowany. Analogicznie rozszerzone zostało też zestawienie - podsumowanie listy płac.

Aktualizacja parametrów

  • Program aktualizuje od października 2019 r. następujące parametry kadrowo-płacowe: miesięczne koszty pracownika (250,00 zł), podwyższone koszty pracownika (300,00 zł), miesięczną kwotę wolną odliczaną od podatku (43,76 zł), stawkę podatku zryczałtowanego (17%).
  • Program umieszcza w bazie danych nowy wzór świadectwa pracy („SwiaPrac5”).

Inne ulepszenia i zmiany

  • (wer. 19.6.6) Poprawione obliczanie zdrowotnego odliczonego od podatku w umowie zleceniu.
  • (wer. 19.6.9) Poprawione obliczanie podatku należnego na liście płac w ostatnim kwartale 2019 r. w przypadku przekroczenia w poprzednich miesiącach pierwszego progu.
  • (wer. 19.6.12) Zaliczki w uproszczonej formie za rok 2019 obliczane są wg skali PIT obowiązującej na początku, a nie na końcu.

DATA PUBLIKACJI: 2019-10-03 » Pozostałe aktualności
Pliki do pobrania
Kategorie
»Na górę »Strona główna
infolinia 801 000 321
Kontakt
Adad Systems
ul. Morgowa 4
91-223 Łódź
tel. 42 61 15 800
Proponujemy również
© ADAD : Księga podatkowa : Podatki VAT, PIT : Deklaracje podatkowe : Mała Firma : : Projekt i wykonanie BerMar multimedia
-
ADAD
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.