ADAD Pomoc Techniczna
Aktualizacja 20.1 - poprawiona

Ukazała się kolejna aktualizacja programu TaxPro do wersji 20.1.Abonenci mogą ją pobrać za pomocą mechanizmu „Powiadomień o aktualizacjach”, albo jak dotychczas po zalogowaniu na Konto klienta.
Pozostałych użytkowników zachęcamy do zakupu aktualizacji z abonamentem.

Zmiany w wersji 20.1

Nowe wzory PIT-28(22) i załączników

Program dostosowano do nowych wzorów dokumentów elektronicznych i formularzy POLTAX: PIT-28(22), PIT-28/B(16), PIT/O(24), PIT/D(28), obowiązujących za rok 2019. Załącznik PIT-28/A został zlikwidowany przez Ministerstwo Finansów z uwagi na dostępność podawanych w nim danych (np. siedziba lub adres prowadzonej działalności) w rejestrze CEIDG. Wszelkie dane kwotowe dotychczas umieszczane w PIT-28/A trafiają teraz jedynie do części „C” zeznania PIT-28.

 • W PIT-28 jest dodatkowy wybór rodzaju korekty w poz.6a. Ten wybór łączymy w oknie zeznania z wyborem celu złożenia formularza (poz.6). Dostępne opcje przekładają się na wypełnienie pozycji deklaracji następująco:
  opcja wybierana z listypoz.6 deklaracji
  zaznaczona kratka
  poz.6a deklaracji
  zaznaczona kratka
  złożenie deklaracji1brak
  korekta wg art. 81 o.p.21
  korekta wg art. 81b §1a o.p.22
 • Z adresu podatnika usunięto pocztę.
 • Dodano część „Q. INFORMACJE DODATKOWE” (poz.152), w której podatnik informuje o:
  • wyborze kwartalnego sposobu opłacania ryczałtu na podstawie art. 21 ust. 1a ustawy,
  • wyborze metody ustalania daty powstania przychodów na podstawie art. 14 ust. 1j ustawy o podatku dochodowym.
 • Dodano część „R. RACHUNEK OSOBISTY WŁAŚCIWY DO ZWROTU NADPŁATY”, w której podaje się nazwę posiadacza i pełny (tj. z kodem kraju na początku) numer IBAN rachunku, na który ma być dokonany zwrot nadpłaty. W przypadku rachunków zagranicznych wymagany jest też kod SWIFT banku/oddziału. W oknie zeznania edycja kodu SWIFT jest dostępna gdy wpisze się poprawny numer rachunku zagranicznego. Edycja numeru rachunku jest dostępna gdy wpisze się nazwę posiadacza rachunku. Edycja nazwy posiadacza jest dostępna gdy w zeznaniu występuje nadpłata. Kraj siedziby banku/oddziału nie jest edytowany, bo jego kod znajduje się na początku numeru IBAN (a także w kodzie SWIFT).
  Jeśli podatnik podał wcześniej organom skarbowym numer rachunku, to nie ma konieczności wypełniania części R. Jeśli ją jednak wypełni, to podany nowy rachunek zastępuje poprzednio zgłoszony.
 • W załączniku PIT-28/B dodano część „D. INFORMACJE O OKRESIE ZAWIESZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ W FORMIE SPÓŁKI (SPÓŁEK) W ROKU PODATKOWYM”, którą wypełnia wspólnik spółki jawnej, jeżeli spółka zawiesiła wykonywanie działalności gospodarczej.
 • W załączniku PIT/O są dwa nowe odliczenia od przychodu:
  • darowizny na cele kształcenia zawodowego
  • wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Inne ulepszenia i zmiany

 • Jeśli w poz. 37 PIT-11(25) są niezerowe koszty, to na wydruku zaznaczana jest odpowiednia kratka w poz. 28. Wprawdzie na formularzu jest napisane, że poz. 28 należy wypełnić (tylko) gdy są niezerowe koszty w poz. 30, ale interaktywny formularz Ministerstwa Finansów działa inaczej, i tego oczekują urzędy skarbowe.
 • W przypadku nadwyżki podatku należnego nad naliczonym, w poz.56 deklaracji VAT-7 wpisywana jest cała kwota wydatkowana na zakup kas rejestrujących, przysługująca do zwrotu w danym okresie rozliczeniowym (tj. podana w poz.55), a nie pomniejszona o nadwyżkę podatku należnego nad naliczonym. Nie jest to zgodne z opisem poz. 56 w deklaracji, ale opis jest błędny. Interaktywny formularz Ministerstwa Finansów też się do niego nie stosuje.
 • Jeśli w nowo tworzonej deklaracji VAT-7(20) występuje podatek należny, to podpowiadany jest zwrot w terminie 60 dni, a nie 180 dni - jak było dotąd wzorem interaktywnego formularza Ministerstwa Finansów.
 • Wersja PostgreSQL - Poprawiono błąd powodujący, że przy dopisywaniu firmy składniki jej adresu były zamieniane miejscami.
 • Wersja PostgreSQL - Poprawiono błąd występujący przy zapisie proporcji obrotów firmy „Analizy” -> „Zestawienia VAT” -> „VAT-7,7K” -> „Proporcja obrotów”.
 • (wer. 20.1.5) Poprawiono selekcję dokumentów w zestawieniu e-deklaracji pracowników.
 • (wer. 20.1.5) Jeśli zagraniczny numer identyfikacyjny pracownika jest niepusty, to jest umieszczany (z rodzajem i kodem kraju wydania) w PIT-11 niezależnie czy pracownik to rezydent, i czy ma polski NIP lub PESEL. Kod kraju wydania wprowadza się w danych pracownika tam gdzie zagraniczny numer identyfikacyjny.

DATA PUBLIKACJI: 2020-01-17 » Pozostałe aktualności
Pliki do pobrania
Kategorie
»Na górę »Strona główna
infolinia 801 000 321
Kontakt
Adad Systems
ul. Morgowa 4
91-223 Łódź
tel. 42 61 15 800
Proponujemy również
© ADAD : Księga podatkowa : Podatki VAT, PIT : Deklaracje podatkowe : Mała Firma : : Projekt i wykonanie BerMar multimedia
-
ADAD
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.