ADAD Pomoc Techniczna
Aktualizacja 20.5

Ukazała się kolejna aktualizacja programu TaxPro do wersji 20.5.Abonenci mogą ją pobrać za pomocą mechanizmu „Powiadomień o aktualizacjach”, albo jak dotychczas po zalogowaniu na Konto klienta.
Pozostałych użytkowników zachęcamy do zakupu aktualizacji z abonamentem.

Zmiany w wersji 20.5

Uwaga: Aktualizacja zmienia strukturę bazy danych ( T1G37U25 ). Należy ją wykonać na wszystkich stanowiskach korzystających z tej samej bazy danych.

Złe długi PIT

Od 2020 roku, według art. 44 ust. 17 pkt 1 ustawy PIT, dochód stanowiący podstawę obliczenia zaliczki może być zmniejszony o zaliczaną do przychodów wartość wierzytelności i wg art. 44 ust. 17 pkt 2, podlega zwiększeniu o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość zobowiązania, jeżeli w okresie rozliczeniowym upłynęło 90 dni od terminu płatności nieuregulowanego świadczenia pieniężnego. Na podstawie art. 44 ust. 19 w przypadku wierzytelności, a art. 44 ust. 20 w przypadku zobowiązania, kwotę korekty pomniejsza się przy tym o wartość wierzytelności/zobowiązania uregulowaną do dnia terminu płatności zaliczki na podatek dochodowy - tj. 20 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym. Podatnik, który dokonał zmniejszenia wg art. 44 ust. 17 pkt 1, obowiązany jest, wg art. 44 ust. 21, do zwiększenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki w okresie rozliczeniowym, w którym wierzytelność została uregulowana. Podatnik, który dokonał zwiększenia wg art. 44 ust. 17 pkt 2, zmniejsza, na podstawie art. 44 ust. 22, dochód stanowiący podstawę obliczenia zaliczki w okresie rozliczeniowym, w którym zobowiązanie zostało uregulowane.

Do wykonania odpowiednich obliczeń i księgowania ich wyników służą polecenia menu „Analizy” -> „Złe długi PIT” w oknie-liście firm. Polecenia tego menu są analogiczne jak w przypadku menu złych długów VAT:

  • Wierzytelności
    • Korekta - dotyczy art. 44 ust. 17 pkt 1
    • Uregulowane po korekcie - dotyczy art. 44 ust. 21
  • Zobowiązania
    • Korekta - dotyczy art. 44 ust. 17 pkt 2
    • Uregulowane po korekcie - dotyczy art. 44 ust. 22

Powyższe zestawienia wykonywane są dla domyślnego roku i miesiąca, zatem dostępne są tylko gdy wybrany jest rok 2020 lub późniejszy. Jeśli wybrany jest rok od 2013 do 2015, to polecenie „Zobowiązania” -> „Korekta” dotyczy zmniejszenia kosztów wg art. 24d ust. 1-3 i 5 ustawy o PIT, a polecenie „Zobowiązania” -> „Uregulowane po korekcie” dotyczy zwiększenia kosztów wg art. 24d ust. 4 ustawy. Artykuł 24d został uchylony z dniem 1 stycznia 2016 roku, więc za lata 2016 – 2019 nie sporządza się żadnych zestawień złych długów PIT.


DATA PUBLIKACJI: 2020-05-11 » Pozostałe aktualności
Pliki do pobrania
Kategorie
»Na górę »Strona główna
infolinia 801 000 321
Kontakt
Adad Systems
ul. Morgowa 4
91-223 Łódź
tel. 42 61 15 800
Proponujemy również
© ADAD : Księga podatkowa : Podatki VAT, PIT : Deklaracje podatkowe : Mała Firma : : Projekt i wykonanie BerMar multimedia
-
ADAD
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.