ADAD Pomoc Techniczna
Aktualizacja 20.3 - poprawiona 2

Ukazała się kolejna aktualizacja programu TaxPro do wersji 20.3.Abonenci mogą ją pobrać za pomocą mechanizmu „Powiadomień o aktualizacjach”, albo jak dotychczas po zalogowaniu na Konto klienta.
Pozostałych użytkowników zachęcamy do zakupu aktualizacji z abonamentem.

Zmiany w wersji 20.3

Nowe wzory PIT-36(27)

Program dostosowano do nowego wzoru dokumentu PIT-36(27), obowiązującego za rok 2019.

W zeznaniu PIT-36 jest dodatkowy wybór rodzaju korekty w poz.11. Ten wybór łączymy w oknie zeznania z wyborem celu złożenia formularza (poz.10). Dostępne opcje przekładają się na wypełnienie pozycji deklaracji następująco:

opcja wybierana z listypoz.10 deklaracji
zaznaczona kratka
poz.11 deklaracji
zaznaczona kratka
złożenie deklaracji1brak
korekta wg art. 81 o.p.21
korekta wg art. 81b §1a o.p.22

 

Na stronach podatnika i małżonka okna PIT-36 można zaznaczyć, że są oni opodatkowani wg art. 29 ust. 4 ustawy.

W danych podatnika i małżonka nie podaje się odtąd poczty.

Znacznie rozszerzono część „C. INFORMACJE DODATKOWE”. Nowe informacje o sposobie wpłacania zaliczek ( kwartalnie lub w formie uproszczonej ) są podpowiadane w oknie na podstawie ustawienia formy opodatkowania w oknie danych właściciela. Wybory sposobu wpłacania zaliczek wykluczają się wzajemnie. Podobnie wyklucza się wybór z rezygnacją z metody ustalania różnic kursowych, o której mowa w art. 14b ust. 2 ustawy.

Na stronach podatnika i małżonka jest nowa część D, w której podaje się przychody objęte zerowym PIT dla młodych. Te pola kwotowe są dostępne tylko jeśli z daty urodzenia podmiotu wynika, że nie ukończył 26 lat przed rokiem podatkowym.

W piątym wierszu tabeli dochodów i strat na stronach podatnika i małżonka wyodrębniono pozycje przeznaczone do wpisania przychodów i kosztów dotyczących umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy.

Na stronie podatnika, w części dotyczącej odliczeń dochodu zwolnionego, strat i składek na ubezpieczenia społeczne, usunięto pozycję straty nieodliczonej przez zmarłego przedsiębiorcę.

W części „N. KWOTA DO ZAPŁATY (..)” można podać „podatek wykazany w załączniku PIT/IP”. Jest on uwzględniany w obliczeniach, ale
UWAGA: załącznik PIT/IP trzeba wypełnić poza programem i złożyć wraz z zeznaniem w formie papierowej.

Dodano część „V. RACHUNEK OSOBISTY WŁAŚCIWY DO ZWROTU NADPŁATY”, w której podaje się nazwę posiadacza i pełny ( tj. z kodem kraju na początku ) numer IBAN rachunku, na który ma być dokonany zwrot nadpłaty. W przypadku rachunków zagranicznych wymagany jest też kod SWIFT banku/oddziału. W oknie zeznania edycja kodu SWIFT jest dostępna gdy wpisze się poprawny numer rachunku zagranicznego. Edycja numeru rachunku i wybór osoby zgłaszającej rachunek są dostępne gdy wpisze się nazwę posiadacza rachunku. Edycja nazwy posiadacza jest dostępna gdy łączna kwota do zwrotu w zeznaniu jest niezerowa. Kraj siedziby banku/oddziału nie jest edytowany, bo jego kod znajduje się na początku numeru IBAN (a także w kodzie SWIFT).

PIT-36(27) sporządzany jest z nowymi załącznikami: PIT/B(17), PIT/ZG(7), PIT/O(24) i PIT/D(28). Są one tożsame z tymi wprowadzonymi i opisanymi w poprzednich aktualizacjach programu dotyczących PIT-36L(16) i PIT-28(22) za 2019.

Inne ulepszenia i zmiany

  • Poprawiono błąd w dokumentach XML PIT-28, polegający na tym, że w przypadku istnienia załączników PIT-28/B podawana była ich liczba, a według aktualnego schematu ma być podana wartość 1.
  • Ujednolicono i zmodernizowano mechanizmy pakowania i rozpakowywania danych, wykorzystywane przy eksporcie i imporcie baz danych, tworzeniu dokumentów PDF i ODF, rejestracji lub składaniu drogą elektroniczną plików JPK, archiwizacji i odtwarzaniu baz danych w wersji Access.
  • (wer. 20.3.4) Pozycja 29 załącznika PIT/B(17) jest odtąd wypełniana przy składaniu drogą elektroniczną, nawet wtedy gdy pozycja 26 jest pusta.
  • (wer. 20.3.4) Zaznaczenia w pozycji 464 zeznania PIT-36(27) były źle odczytywane z rejestru deklaracji. Zapisywane i wysyłane były poprawnie.
  • (wer. 20.3.4) Poprawiono działanie Archiwizatora w przypadku gdy baza danych jest otwarta w głównym programie, i gdy archiwizacja się nie uda.
  • (wer. 20.3.5) W Archiwizatorze odtwarzanie pojedynczej firmy lub właściciela nie było kompletne i brakowało odpowiedniego komunikatu na koniec.
  • (wer. 20.3.5) Przy imporcie bazy danych pojedynczej firmy nie byli importowani jej kontrahenci.
  • (wer. 20.3.5) Jeśli w dokumencie nabycia importowanym z pliku JPK_VAT uda się rozpoznać stawkę VAT, to taki dokument wpływa odtąd na podział dostaw wg proporcji nabyć; brak zaznaczenia „Poza strukturą zakupów”.

DATA PUBLIKACJI: 2020-02-18 » Pozostałe aktualności
Pliki do pobrania
Kategorie
»Na górę »Strona główna
infolinia 801 000 321
Kontakt
Adad Systems
ul. Morgowa 4
91-223 Łódź
tel. 42 61 15 800
Proponujemy również
© ADAD : Księga podatkowa : Podatki VAT, PIT : Deklaracje podatkowe : Mała Firma : : Projekt i wykonanie BerMar multimedia
-
ADAD
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.