ADAD Pomoc Techniczna
TaxPro "kadry, płace, ubezpieczenia"
Strona główna  >   O TaxPro  >   TaxPro "kadry, płace, ubezpieczenia"
Moduł „kadry, płace i ubezpieczenia” wspomaga zarządzanie danymi kadrowymi, naliczanie wynagrodzeń oraz automatyzuje rozliczanie z urzędem skarbowym i ZUS. Przeznaczony jest dla małych i średnich firm, a także biur rachunkowych. Aplikacja współpracuje z najnowszą wersją programu „Płatnik ZUS”, eksportuje deklaracje rozliczeniowe jak i zgłoszeniowe.

TaxPro pozwalają na rozliczanie nieograniczonej liczby firm. Wersja programu przeznaczona dla mniejszych biur rachunkowych nosi nazwę TaxPro MINI i pozwala na rozliczanie do 10 firm.

kadry
- obsługa pracowników i zleceniodawców firmy,
- ewidencja akt osobowych pracowników dotycząca nawiązania, przebiegu i rozwiązania stosunku pracy,
- zgodność z Ustawą o ochronie danych osobowych,
- obsługa dokumentów wymaganych przez Kodeks Pracy np. umowa o pracę, świadectwo pracy,
- ewidencja przerw w pracy i wyliczanie na jej podstawie wynagrodzenia podstawowego, chorobowego oraz urlopowego,
- obsługa i rozliczenie podatkowe umów o dzieło i umów zlecenia,
- deklaracje podatkowe,
- projektowanie dokumentów własnych przy wykorzystaniu danych z programu.

płace, ubezpieczenia
- karty wynagrodzeń,
- listy płac z zachowaniem poufności informacji o kwotach wypłat,
- definiowanie składników wynagrodzenia na liście płac m. in. : premie, nagrody, zasiłki,
- wyliczanie wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
- przelewy bankowe i przekazy pocztowe,
- współpraca z programem „Płatnik ZUS”.

Pliki do pobrania
»Na górę »Strona główna
infolinia 801 000 321
Kontakt
Adad Systems
ul. Traktorowa 40/1
91-129 Łódź
tel. 42 61 15 800
Proponujemy również
© ADAD : Księga podatkowa : Podatki VAT, PIT : Deklaracje podatkowe : Mała Firma : : Projekt i wykonanie BerMar multimedia
-
ADAD
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.