ADAD Pomoc Techniczna
Aktualna wersja programu
Strona główna  >   Uaktualnienia  >   Aktualna wersja programu

Najnowsza wersja programu TaxPro, która ukazała się 2023-01-16, nosi numer 22.14 (poprawiona 2023-01-25; wer. 22.14.7). Abonenci mogą ją pobrać za pomocą mechanizmu "Powiadomień o aktualizacjach" albo po zalogowaniu na Konto klienta. Pozostałych użytkowników zachęcamy do zakupu aktualizacji z abonamentem.

TaxPo na PostgreSQL

Równolegle z Programem działającym na bazie danych MS Access rozwijamy odmianę opartą na bazach PostgreSQL nazwaną „Puzzle na PostgreSQL”. Aktualnie funkcjonalność obu odmian programu jest identyczna. Różnią się głównie kolorystyką ikon i logo - „Puzzle na MS Access” mają różowe logo (kolor jak w logo starego MS Access), „Puzzle na PostgreSQL” niebieskie (kolor jak w logo PostgreSQL). Bardziej rozwojowe są jednak „Puzzle na PostgreSQL”, ponieważ architektura oparta na serwerze baz danych lepiej nadaje się do pracy w sieci. Poza tym trudno przewidzieć czy Microsoft całkowicie nie wycofa MS Access.

Przeniesienie danych z bazy MS Access do PostgreSQL odbywa się przez wyeksportowanie danych z bazy MS Access, i zaimportowanie ich do bazy PostgreSQL.

więcej >>

Zmiany w wersji 22.14

Nowy wzór PIT-8AR(12)

Program dostosowano do nowego wzoru dokumentu elektronicznego i formularza POLTAX deklaracji PIT-8AR(12), obowiązujących za rok 2022.

W deklaracji PIT-8AR(12) jest nowy rodzaj przychodu: „Dochód z tytułu otrzymania składników majątku w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną, wystąpieniem wspólnika z takiej spółki lub zmniejszeniem udziału kapitałowego w takiej spółce, w wyniku otrzymania których Rzeczpospolita Polska traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia tych składników majątku (art. 30a ust. 1 pkt 13 ustawy)”.

Nowy wzór IFT-1/IFT-1R(16)

Program dostosowano do nowych wzorów dokumentów elektronicznych (są osobne dla IFT-1 i dla IFT-1R) oraz formularza informacji IFT-1/IFT-1R(16), obowiązujących za rok 2022.

Pozycje tej informacji się nie zmieniły, tylko odesłania do dzienników ustaw w podstawie prawnej i objaśnieniach, oraz (przede wszystkim) wzory dokumentów elektronicznych.

Inne ulepszenia i zmiany

  • (wer. 22.14.7) W obliczeniu składek zdrowotnych od działalności na zasadach ogólnych okresy zawieszenia działalności wpływają na to, który miesiąc opłacania składek społecznych ZUS przyjmowany jest za poprzedni.
  • (wer. 22.14.7) Można odliczać kwotę wolną w umowach zlecenia i o dzieło. Tego wyboru dokonuje się od 2023 r. na stronie „Podatkowe” okna parametrów pracownika.
  • (wer. 22.14.7) Rezygnacja z zerowego PIT dla młodych przenosi się z roku na rok w parametrach pracownika od 2022 r.
  • (wer. 22.14.7) Poprawa wyglądu i stabilność programu.
  • (wer. 22.14.8) Poprawiono błąd uniemożliwiający wysyłkę i zarejestrowanie PIT-11 gdy pierwszy wiersz części E. był niepusty, ale poz.30 (tj. koszty) była zerowa.
Pliki do pobrania
»Na górę »Strona główna
infolinia 801 000 321
Kontakt
Adad Systems
ul. Traktorowa 40/1
91-129 Łódź
tel. 42 61 15 800
Proponujemy również
© ADAD : Księga podatkowa : Podatki VAT, PIT : Deklaracje podatkowe : Mała Firma : : Projekt i wykonanie BerMar multimedia
-
ADAD
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.