ADAD Pomoc Techniczna
Aktualna wersja programu
Strona główna  >   Uaktualnienia  >   Aktualna wersja programu

Najnowsza wersja programu TaxPro, która ukazała się 2020-06-01 , nosi numer 20.6. Abonenci mogą ją pobrać za pomocą mechanizmu "Powiadomień o aktualizacjach" albo po zalogowaniu na Konto klienta. Pozostałych użytkowników zachęcamy do zakupu aktualizacji z abonamentem.

TaxPo na PostgreSQL

Równolegle z Programem działającym na bazie danych MS Access powstała odmiana oparta na bazach PostgreSQL nazwana „Puzzle na PostgreSQL”. Aktualnie funkcjonalność obu odmian programu jest identyczna. Różnią się głównie kolorystyką ikon i logo - „Puzzle na MS Access” mają różowe logo (kolor jak w logo starego MS Access), „Puzzle na PostgreSQL” niebieskie (kolor jak w logo PostgreSQL). Bardziej rozwojowe są jednak „Puzzle na PostgreSQL”, ponieważ architektura oparta na serwerze baz danych lepiej nadaje się do pracy w sieci. Poza tym trudno przewidzieć czy Microsoft całkowicie nie wycofa MS Access.

„Puzzle na PostgreSQL” instalowane są jako osobny produkt. Zatem można je mieć zainstalowane równocześnie z „Puzzlami na MS Access” (choćby w celu porównania działania i wyników). Przeniesienie danych z bazy MS Access do PostgreSQL odbywa się przez wyeksportowanie danych z bazy MS Access, i zaimportowanie ich do bazy PostgreSQL.

więcej >>

Zmiany w wersji 20.6

Uwaga: Aktualizacja zmienia strukturę bazy danych ( T1G38U25 ). Należy ją wykonać na wszystkich stanowiskach korzystających z tej samej bazy danych.

Zawieszanie działalności

Na stronie „Działalność” okna danych firmy, oraz w oknie danych źródła przychodów, można odtąd wpisać okresy zawieszenia działalności; listę okresów od daty do daty. Ostatni z takich okresów może nie mieć podanej daty końcowej, co oznacza że zawieszenie działalności jest bezterminowe.

Uwaga: Nie należy mylić daty końcowej okresu zawieszenia działalności z datą wznowienia działalności! Data wznowienia działalności to następny dzień po dacie końcowej okresu zawieszenia.

Przy tworzeniu nowej firmy na podstawie danych pobranych z GUS, pobierany stamtąd i zapisywany jest odtąd także okres zawieszenia działalności. Jeśli zawieszeń działalności było kilka, to GUS udostępnia informacje tylko o ostatnim.

Jeśli podatnik wpłaca zaliczki na podatek dochodowy w uproszczonej formie, a wszystkie źródła przychodów podatnika (w tym firmy, dla których rejestruje się dokumenty) opodatkowane w ten sposób mają przez jakiś cały miesiąc zawieszoną działalność, to w takim miesiącu zaliczka w uproszczonej formie na podatek dochodowy jest zerowa, a ewentualne składki na ubezpieczenie zdrowotne przenoszą się na następne miesiące. W oknie i na wydruku obliczenia zaliczek w uproszczonej formie, miesiące, w których działalność jest zawieszona, oznaczone są gwiazdką. Po zmianie okresów zawieszenia działalności w danych firmy lub źródła, zaliczki nie przeliczają się automatycznie. Trzeba otworzyć okno obliczenia zaliczek w uproszczonej formie i odpowiedzieć twierdząco na pytanie czy ma nastąpić przeliczenie z uwzględnieniem zmienionego okresu zawieszenia działalności, a następnie zapisać zmienione obliczenie.

W okresie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono działalność (wg art. 22c ustawy PIT), do miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wznowiono działalność (wg interpretacji Ministerstwa Finansów), środki trwałe nie podlegają amortyzacji (odpisy amortyzacyjne są zerowe).

Na wydruku karty środka trwałego jest wtedy informacja o okresach zawieszenia działalności wpływających na plan amortyzacji, jest też możliwość pominięcia pustej części planu amortyzacji wynikającej z bezterminowego zawieszenia działalności.

Inne ulepszenia i zmiany

  • Ulepszono rozpoznawanie waluty podczas importu plików JPK_FA(3).
  • Jeśli faktura pro forma była wystawiana po fakturze, w której wybrano „Data otrzymania zapłaty”, to pola dotyczące płatności w fakturze pro forma były ustawione i zablokowane.
  • Przy ustawieniu „Wspólna numeracja faktur i rachunków”, jeśli wystawiono faktury pro forma, to nie działało poprawnie nadawanie nowych numerów faktur i sprawdzanie unikalności numerów.
Pliki do pobrania
»Na górę »Strona główna
infolinia 801 000 321
Kontakt
Adad Systems
ul. Morgowa 4
91-223 Łódź
tel. 42 61 15 800
Proponujemy również
© ADAD : Księga podatkowa : Podatki VAT, PIT : Deklaracje podatkowe : Mała Firma : : Projekt i wykonanie BerMar multimedia
-
ADAD
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.